GIST: oproep 3

Ben je actief in de proces- en maakindustrie en sta je op het punt om een innovatief product op de markt te brengen? Laat GIST jou dan financieel ondersteunen om de haalbaarheid van jouw project in kaart te brengen. Je kan jouw haalbaarheidsstudie indienen tot en met 15 maart 2019.

bron: Cleantech Flanders

Een tekort aan kennis, hoge opstartkosten en onzekere resultaten zorgen ervoor dat innovatieve cleantechoplossingen uitblijven en een groot potentieel onbenut blijft. GIST wil hier verandering in brengen door het ondersteunen en cofinancieren van haalbaarheidsstudies.

Welke projecten komen in aanmerking?

De derde projectoproep loopt van 15 januari tot en met 15 maart 2019 en heeft als thema ‘circulair materiaalgebruik’. GIST zoekt projectvoorstellen die op basis van een innovatieve technologie bijdragen aan een ‘koolstof-arme’ economie. Concreet gaat het om technologieën of processen die het energie- of grondstofverbruik significant verlagen met een hoog opschalingspotentieel. Dit mag zowel op industrieel- als op consumentenniveau.

Er zijn twee varianten waarvoor je een projectvoorstel kan indienen:

  • Front-End Engineering Design (FEED): voor het uitwerken van concepten en het in kaart brengen van operationele uitdagingen en financiële risico’s.
  • FEED-light: om specifieke technische vragen op te lossen. De focus ligt hier op de samenwerking tussen asset-owners en kennisinstellingen.
Projectaanvraag

Wil je een projectaanvraag indienen voor GIST?
Stuur dan het ingevulde aanvraagformulier naar aanvraag.gist-project@cleantechflanders.com.

Samen met het aanvraagformulier dien je jouw projectplan in. Bekijk hier een voorbeeld van een projectplan.
Geef ook aan voor welk traject, een FEED-haalbaarheidsstudie of een FEED-light haalbaarheidsstudie, je een aanvraag doet.
Neem op voorhand het subsidiereglement door, zo ben ben je zeker dat jouw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet.

Heb je hulp nodig bij het indienen van jouw projectaanvraag?

Klik hiervoor meer informatie!

Categorie:

Alle berichten