F2AGRI: Opendeurdag Nederland

F2AGRI staat voor ‘effluent to agriculture’. In het F2AGRI project wordt gezuiverd afvalwater vanuit de industrie ter beschikking gesteld voor irrigatie in de land- en tuinbouw

In Nederland wordt het gezuiverd afvalwater van Bavaria via subirrigatie verdeeld, in Vlaanderen wordt het gezuiverd afvalwater van Ardo in een bekken gestockeerd en vervolgens via een ondergronds leidingnetwerk verdeeld. 

Op 11 juni en 13 juni zet F2AGRI zijn deuren wagenwijd open in respectievelijk Nederland en Vlaanderen. Tijdens verschillende lezingen kan men vernemen welke hindernissen er overwonnen werden en welke successen men boekte. Aansluitend wordt een bezoek gebracht aan het desbetreffende waterverdeelsysteem. Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht.

Programma Nederlandse opendeurdag
  • 09u30 Ontvangst koffie/thee
  • 10u00 Waterhergebruik & Duurzaamheidsaanpak (Marthijn Junggeburth, Swinkels Family Brewers)
  • 10u30 Gastspreker Johan Raap - Hergebruik in breder perspectief
  • 11u15 Techniek en Resultaten subirrigatie (Bart Bardoel, ZLTO)
  • 11u30 Effluenthergebruik in Vlaanderen: het technische en wettelijke kader voor de samenwerking tussen Ardo en INERO CVBA (Ignace Kint, Ardo)
  • 12u00 Lunch
  • 13u00 Veldbezoek/toelichting Subirrigatie (Kees Huijbers)
  • 14u30 Afsluiting


*Johan Raap is lector Bio Based Economy bij Avans Hogeschool in 's-Hertogenbosch. Sinds 2008 is hij in dienst bij Royal Cosun waar hij werkt op het gebied van milieu- en biomassatechnologie. Hij doet onderzoek naar bestaande en nieuwe technologieën en adviseert de productielocaties. Vanaf maart 2019 is Johan Raap lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas.

Alle berichten