Drie nieuwe projecten uit oproep 4 goedgekeurd

Interreg Vlaanderen-Nederland keurde weer 3 projecten goed uit haar vierde oproep: LUMEN, RECUPA, en LogistiekLerenZonderGrenzen.


Met deze nieuwe goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal 5 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De teller staat zo op 69 goedgekeurde projecten waarmee in totaal ruim 140 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio

De volgende projecten werden goedgekeurd door het Comité van Toezicht:

2C - Lumen
3C - Recupa
4A - LogistiekLerenZonderGrenzen 

Het volledige persbericht leest u hier. 

Het is mogelijk om een beroep in te dienen over deze selectie.  Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website.  Dit beroep dient ten laatste op 12 juni 2019 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen beroepschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het beroep.

Categorie:

Alle berichten