AquaVlan keurt vier voucheronderzoeken goed

Aquavlan2 ondersteunt aquacultuurondernemers met een idee. Via een uniek vouchersysteem worden bedrijfsspecifieke vragen beantwoord. Het project heeft al vijftien vouchers toegekend aan negentien bedrijven.

Eind februari kwam het vouchercomité van Aquavlan2 voor een laatste keer samen. Vier vouchers zijn goedgekeurd. Zeven bedrijven krijgen steun voor hun aquacultuuronderneming. De Vlaamse bedrijven Trevi, Lambers-Seghers en Smart Farmers krijgen samen met de Nederlandse bedrijven Yara Sluiskil, Kordator, Alltech Coppens en Fry Marine ondersteuning bij de uitvoering van hun voucher.

Voucheronderzoek 12: smaakproef op karper uit een recirculatiesysteem (RAS) De firma Trevi voerde een groeiproef uit op karpers. Het voeder kwam van de firma Alltech Coppens uit Nederland. Aangezien de karper op termijn misschien aangeboden wordt als vis voor de humane consumptie moest nagegaan worden hoe de consument de smaak van de vis zou appreciëren. Deze smaakproef wordt door het PCG in Kruishoutem uitgevoerd.

Vouwheronderzoek 13: nieuw voeder voor tarbot Fry Marine produceert tarbot. Deze carnivore vis vraagt veel vismeel in zijn dieet, wat uiteraard de duurzaamheid van dit product niet ten goede komt. De firma Lambers-Seghers gaat binnen deze voucher een voeder produceren met minder vismeel. De voeders ontwikkeld door Lambers-Seghers worden getest op de universiteit van Gent, in samenwerking met de University of Applied Sciences in Zeeland.

Voucheronderzoek 14: aerobe remineralisatie van het afvalwater uit viskweek De firma Smart Farmers en Kordator combineren beiden viskweek met plantenkweek en dit om zowel vis als groenten op een duurzame manier te produceren. Inagro gaat het proces om de nutriënten in het afvalwater van de viskweek te gebruiken bij de planten optimaliseren. De nutriënten worden maximaal beschikbaar gemaakt door aerobe remineralisatie.

Voucheronderzoek 15: Algen productie op reststromen Trevi en Yara Sluiskil kweken beiden algen op een reststroom van hun productieproces. Algen kunnen voor veel nuttige toepassingen gebruikt worden. Binnen deze voucher wordt het potentieel van deze algen bekeken door de University of Applied Sciences, Universiteit Gent en Inagro.

Meer info   Voor meer details over de goedgekeurde vouchers of de projectresultaten van Aquavlan2, neem contact op met projectleider Stefan Teerlinck via stefan.teerlinck@inagro.be.  

Alle berichten