Vlaams-Nederlandse top

Op 5 november trok de Vlaamse Regering richting het Nederlandse Middelburg voor de vierde Vlaams-Nederlandse regeringstop. Dit keer stond de top hoofdzakelijk in het teken van innovatie en infrastructuur.

bron: Vlaanderen, departement buitenlandse zaken

Tijdens de bijeenkomst, bespraken Minister-president Bourgeois en zijn Nederlandse ambtsgenoot Rutte verschillende Europese dossiers, waaronder brexit. Zowel Vlaanderen als Nederland hechten groot belang aan een brede en diepe samenwerking met het VK. De Minister-presidenten gingen ook in op de klimaatdoelstellingen met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits en Nederlandse collega Ingrid Van Engelshoven gaan samenwerken om het lerarentekort aan te pakken. En ze waren getuige van de ondertekening van de intentieverklaring tussen de Universiteit Gent en Campus Zeeland over de samenwerking rond maritiem onderzoek. De overeenkomst is een eerste stap in de oprichting van een samenwerkingsplatform rond de stijging van de zeespiegel en fenomenen zoals verzilting, als gevolg van klimaatverandering.

Ook is tijdens de top gesproken over de goede samenwerking op het gebied van innovatie en MKB die zich verder heeft versterkt op bijvoorbeeld het gebied van Life,Sciences and Health en sleuteltechnologieën zoals fotonica en de ontwikkeling van een gezamenlijk Research & Development-Centre voor het onderzoek van zwaartekrachtgolven. Ook MKB/KMO-bedrijven werken goed samen, mede mogelijk gemaakt door het Crossroads project dat door het Interreg programma Vlaanderen-Nederland wordt gefinancierd. 

Sinds 2011 vindt de Vlaams-Nederlandse regeringstop elke twee jaar plaats. Steeds met het oog op het versterken van de samenwerking in zoveel mogelijk concrete dossiers. Zoals het Smart Delta Resources-platform rond het uitwisselen van reststoffen bij recylageprocessen; de oprichting van een tri-nationale werkgroep voor 3RX, de spoorverbinding tussen Vlaanderen, Nederland en Duitsland en het versterken van de binnenvaart.

De gezamenlijke verklaring van deze regeringstop kan je hier lezen.

Categorie:

Alle berichten