Skills Navigator: focusgroep

Heb je ook moeite om nieuwe werknemers te werven met de skills die nodig zijn in een werkveld in evolutie? Misschien kunnen wij jou helpen! Ter ondersteuning van een betere match tussen arbeidsvraag en –aanbod onderzoeken we vanuit het project Skills Navigator of de skills van instromers en werkzoekenden in de havengebieden van Nederland en Vlaanderen up-to-date zijn. Ben je werkgever, werkveld- of sectorvertegenwoordiger in of rond de haven, of begeleider van werkzoekenden? Dan isj ouw inbreng nodig!

bron: Zeeland Connect

De Vlaams - Nederlandse Delta is goed voor een tewerkstelling van om en bij de 5 miljoen mensen. Door de digitalisering, automatisering en robotisering van de havensector is er een sterk toenemende vraag naar hogere technische profielen. Dit opent enerzijds ongekende mogelijkheden voor alle economische sectoren in en rond de havengebieden, maar anderzijds stelt dit zowel de arbeidsmarkt als het onderwijs voor grote uitdagingen. Wil de regio zijn positie van voorloper in innovatie behouden, dan moet ze de juiste mensen met de nodige ‘21st century skills’ kunnen leveren.

De knelpuntenlijsten van VDAB en UWV benadrukken echter het tekort aan technische profielen. Van onderhoudsmecanicien over technicus tot technisch leidinggevende: het blijft voor werkgevers in de regio problematisch om voldoende geschikte arbeidskrachten met een technische achtergrond te vinden. Omdat te weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding en door de groeiende vervangingsvraag als gevolg van de vergrijzing wordt de problematiek alleen maar groter. Met de input van 14 partners zorgt ‘Skills Navigator’ voor een optimale match tussen arbeidsvraag en –aanbod. Daarbij legt ze de focus op het opbouwen van de nodige digitale skills van zowel schoolgaande jongeren als (her)intreders op de arbeidsmarkt tussen 16 en 26 jaar. Voor de deelnemende havengebieden in Antwerpen, Gent, Terneuzen en Rotterdam brengt het project de gevraagde skills van nu en de toekomst in beeld. Werkgevers kunnen daarnaast via verschillende werkgeversarrangementen de brug maken tussen de werkzoekende, de opleiding en de eigen werkvloer. Alle vormen van werkplekleren worden onder de loep genomen, gaande van de werkgever in het leslokaal tot les geven op de werkvloer. Bestaande initiatieven zoals de Jongerenakkoorden in Nederland worden onder de loep genomen, alsook Engage+ in Antwerpen waar werkgevers en jongeren dichter bij elkaar gebracht worden door middel van opleidingen en trainingen bij werkgevers. Gebaseerd op de bestaande ervaringen wordt een gedeelde methodologie uitgewerkt voor het opzetten van nieuwe werkgeversarrangementen in de grensregio. Daarnaast wordt een online vacatureapplicatie voor deze specifieke doelgroep ontwikkeld en geïntegreerd op de websites van VDAB en UWV.

Dit initiatief kadert in het project Skills Navigator, gefinancierd door het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Het project valt binnen de Vlaams-Nederlandse Delta en heeft betrekking op de havengebieden van de steden Rotterdam, Antwerpen, Gent, Terneuzen-Vlissingen & Brugge. 

We nodigen je uit om deel te nemen aan een focusgroep!

Na een korte verslaggeving van onderzoeksresultaten tot nu toe, gaan we in gesprek rond vragen als: Welke 21st century skills zijn belangrijk voor onze havens? Welke 21st century skills zijn al wel en welke nog te weinig aanwezig op de werkvloer? Hoe gaan werkgevers, werkveldvertegenwoordigers en arbeidsbemiddelaars om met vastgestelde mismatches? Wat kan er gebeuren om voor een betere skills matching te zorgen?

Aanmelden

Inschrijven kan tot uiterlijk 25 oktober via r.wieland@terneuzen.nl

Alle berichten