Openbare raadpleging cohesiebeleid

Op 10 januari 2018 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging geopend voor de evaluatie van het EU-cohesiebeleid. De Commissie ontwikkelt op dit moment voorstellen voor de financiering van EU-programma’s in het kader van het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) dat in 2020 in werking moet treden.

bron: De Europese Ster nr. 894

Openbare raadpleging

Het MFK bevat de EU-begroting voor de lange termijn en geeft aan hoeveel er per jaar aan de verschillende EU-programma’s kan worden besteed. De Europese Commissie zal naar verwachting in mei 2018 een MFK-voorstel publiceren. In de openbare raadplegingen kunnen belanghebbenden aangeven wat er in het verleden heeft gewerkt en hoe zij het toekomstige beleid zien. De Commissie heeft openbare raadplegingen geopend in de volgende gebieden: cohesie; investeringen, onderzoek en innovatie, kleine en middelgrote ondernemingen, en interne markt; migratie; veiligheid; strategische infrastructuur; waarden en mobiliteit.

Europees Cohesiebeleid

Het cohesiebeleid is een van de grootste financiële programma’s van de EU. Het beleid is gericht op alle regio’s en steden in de EU en is bedoeld om de werkgelegenheid, de concurrentiepositie van ondernemingen, economische groei en duurzame ontwikkeling te ondersteunen. De doelstellingen zijn uiteengezet in de cohesiebeleid strategie 2014-2020. Voor deze periode is een bedrag van 351,8 miljard euro gereserveerd, dit komt neer op 32,5% van de totale EU-begroting. Interreg Vlaanderen-Nederland investeert een deel hiervan in grensoverschrijdende Vlaams-Nederlandse projecten.  

Reageren

De openbare raadpleging voor het EU-cohesiebeleid na 2020 is open voor alle burgers en belanghebbenden die betrokken zijn bij cohesiebeleid. Met name de begunstigden van EU-programma’s en -financiering , zoals nationale, lokale en regionale overheden. 

Meer informatie kunt je hier vinden. Reageren op de vragenlijst kan tot en met 8 maart 2018.

Categorie:

Alle berichten