Interreg realiseert Vlaams-Nederlandse high tech agenda

Op 19 en 20 april keurde Interreg Vlaanderen-Nederland opnieuw twee projecten goed uit haar derde oproep: Fokus en HELIS Academy. 

Vlaanderen en Nederland werken samen aan transformatie naar digitale industrie

Beide projecten vloeien rechtsreeks voort uit de Vlaams-Nederlandse Top van eind 2016 waar de premiers van Nederland en Vlaanderen zich engageerden in de samenwerkingsagenda high tech. 

Om de activiteiten rond de Fabriek van de Toekomst in beide landen aan elkaar te verbinden, verknoopt Fokus kennis, faciliteiten en technologieën door zeven kennislabs in Nederland en Vlaanderen intensief te laten samenwerken. Daarvoor bundelen industriepartners zoals Agoria, FME, HighTech NL, Brainport Industries en kennisinstellingen Sirris, Flanders Make, KU Leuven campus Brugge, Open Manufacturing Campus en TNO de krachten. Bedrijven kunnen gebruik maken van de voorziene infrastructuur om innovaties te ontwikkelen en te implementeren zodat ze kunnen transformeren naar een Fabriek van de Toekomst.

HELIS Academy zal de noodzakelijke competenties in life sciences jobs en huidige trainingstrajecten beter op elkaar afstemmen. Op die manier sluit ook dit project perfect aan bij één van de strategische pijlers van de samenwerkingsagenda high tech die eind 2016 tot stand tussen de regeringen van Vlaanderen en Nederland.

De volgende projecten werden goedgekeurd door het Comité van Toezicht:

1A - FOKUS
4A - HELIS Academy

Hier verneemt u meer informatie over de goedgekeurde projecten.
Het volledige persbericht leest u hier

Het is mogelijk om een beroep in te dienen over deze selectie. 
Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. 
Dit beroep dient ten laatste op 4 juni 2018 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen beroepschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het beroep.

Categorie:

Alle berichten