Leve(n) de Bodem: biovelddag Rumbeke-Beitem

Op donderdag 4 oktober gaat de biovelddag door. De onderzoeksresultaten worden voorgesteld en de evaluatie van het voorbije seizoen wordt opgemaakt. De biovelddagen op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro zijn een vaste afspraak voor biologische akkerbouwers en groentetelers, boeren met interesse voor bio en alle betrokken stakeholders.  

bron: Leve(n) de Bodem

Programma

Binnen het kader van Leve(n)de Bodem vinden drie demonstraties plaats: 

 • Intercropping prei - knolselder en veldboon - rode kool
 • Vaste rijpaden op breed spoor en Ovlac Ecoploeg 
 • Groenbemestermengsels in N-rijke en N-arme stoppel

16:00 Ontvangst   

16:15 Bezoek proefvelden met o.a.

 • Rassen prei, knolselder, aardappel en soja   
 • Zaadvaste rassen wortelen en rode biet    
 • Intercropping prei - knolselder en veldboon - rode kool   
 • Impact planttijdstip op gewasontwikkeling prei    
 • Vaste rijpaden op breed spoor en Ovlac Ecoploeg   
 • Plaagbeheersing: bladluizen in kool en preimineervlieg  
 • Groenbemestermengsels in N-rijke en N-arme stoppel   

19:30 Napraten in loods   

 • Smaakproef plaagresistente aardappelrassen    
 • Biologisch drankje    
 • Markt toelevering en dienstverlening bio   

Deelname is gratis en inschrijven is niet nodig

Alle berichten