Lancering "Witte Raaf-check" door Kazi

Wanneer het over de arbeidsmarkt gaat, dan ligt de focus steeds op de War for Talent en de mismatch tussen de competenties die werkgevers nodig hebben en de competenties aanwezig op de arbeidsmarkt en afgeleverd door scholen. Er is echter naast deze competentiekloof een kloof die minstens zo belangrijk is en ernstig wordt onderschat: de verwachtingskloof.

bron: Kazi

Het internationale marktonderzoeksbureau Gallup geeft reeds langer aan dat omwille van de verwachtingskloof 1 op de 2 starters binnen het jaar al uitkijkt naar ander werk. Voor het eerst zijn er nu cijfers die aangeven hoe diep die kloof is in Vlaanderen. Kazi, Agoria, HR Tech Valley, VDAB, Syntra Vlaanderen, Sweco, Microsoft, Thomas More en Student.be nodigen je graag uit voor de persconferentie waarop we deze Vlaamse cijfers zullen voorstellen en toelichten vanuit het standpunt van werkgevers, starters, onderwijsinstellingen en arbeidsmarktexperts. Daarnaast lanceren we ook de “Witte Raaf-check”, een online instrument voor Vlaamse werkgevers om op voorhand de eigen verwachtingen af te toetsen met die van hoogopgeleide technologische starters, een van de grootste knelpunten op de hedendaagse arbeidsmarkten.

VDAB brengt die dag  Skills Navigator ter sprake aangezien in dit project eenzelfde technologie wordt toegepast waarop de "Witte Raaf-check" stoelt, voor de activatie en toeleiding van moeilijk bereikbare profielen in de Vlaams-Nederlandse havencontexten.

Sprekers

• Agoria, werkgeversfederatie v.d. technologische industrie – Jeroen Franssen, Lead Expert Talent & Labour Market
• Kazi - Nikolaas Bellens, CEO
• HR Tech Valley – Jochen Bessemans, Community Manager
• Sweco – Davy Bollansee, HR Business Partner
• Student.be – Florence Loumaye, Partner
• Thomas More – Karel Van Roy, Algemeen Directeur Antwerpen-Mechelen
• Syntra Vlaanderen – Bruno Tindemans, CEO
• VDAB – Fons Leroy, Afgevaardigd bestuurder
• Microsoft – Dirk Kooreman, Manager & Evangelist

Contact

Nikolaas Bellens
CEO Kazi NV
nikolaas.bellens@kazi.be
+32 473 24 09 04

Alle berichten