Inwoners aan zet om duurzame toekomst in de grensregio te realiseren

Interreg Vlaanderen-Nederland keurt opnieuw twee projecten goed uit haar derde oproep: RHEDCOOP en DeeldeZon. 

Beide projecten zetten in op participatie van burgers op gebied van duurzame energie via aangeboden coöperatiemodellen. Zo ontzorgt RHEDCOOP woningeigenaars voor energiezuinig wonen. DeeldeZon verbindt zonnedaken, laadpalen en deelauto’s en wil inwoners warm maken voor het gebruik van een elektrisch deelwagensysteem. 

Met deze nieuwe goedkeuringen wordt, inclusief cofinanciering, in totaal ruim 7.6 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De teller staat zo op 61 goedgekeurde projecten waarmee in totaal 128.4 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio. Oproep 4 wordt afgesloten op 18 mei 2018. In deze vierde oproep ontstaan weer heel wat mogelijkheden voor grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei.

De volgende projecten werden goedgekeurd door het Comité van Toezicht:

2B - RHEDCOOP
2B - DeeldeZon

Hier verneemt u meer informatie over de goedgekeurde projecten.
Het volledige persbericht leest u hier

Het is mogelijk om een beroep in te dienen over deze selectie. 
Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. 
Dit beroep dient ten laatste op 29 juni 2018 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen beroepschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het beroep.

Categorie:

Alle berichten