IMPROVED: Hoe (afval)water opwaarderen tot proceswater van de juiste kwaliteit?

Water is een cruciale grondstof voor de procesindustrie. Maar, zoet water is schaars. Daarom onderzoekt de testinstallatie van IMPROVED of het mogelijk is om ook andere watersoorten, zoals brak water en afvalwater, op te waarderen tot proceswater van de juiste kwaliteit. 

bron: IMPROVED

De testinfrastructuur die bestaat uit twee mobiele containers, verhuisde midden november van BASF Antwerpen naar de site van Dow Terneuzen. De vierde workshop van IMPROVED gaat dan ook door bij Dow. Deze keer kan je kiezen uit een bezoek aan de containers in werking of een bezoek aan de DECO-waterzuiveringsinstallatie van Evides Industriewater.

Programma

De presentaties worden in het Nederlands gegeven.

12:30  Registratie en ontvangst met broodjes

13:00  Opening door Drs. B.J. de Reu, Gedeputeerde Provincie Zeeland

13:15  Dow en Evides Industriewater: partners op weg naar een duurzaam waterbeleid
           Niek Van Belzen, Dow & Wilbert van den Broek, Evides Industriewater

13:45  Resultaten van de mobiele waterzuiveringscontainers in werking
           bij Yara Sluiskil en BASF Antwerpen

14:30  KO-Water: kostenefficiënt opwaarderen van waterbronnen in de procesindustrie
           Valérie Verjans, watercircle.be

14:45  Wat na IMPROVED? - vervolgprojecten
           Arne Verliefde, Universiteit Gent

15:00  Keuze uit twee rondleidingen:

Bezoek aan de containers in werking: 7 verschillende waterzuiveringstechnieken
Bezoek aan de DECO-waterzuiveringsinstallatie van Evides Industriewater

16:30  Netwerkdrink

17:30  Einde

Inschrijven

Schrijf je gratis in vóór 24 januari 2019.
Inschrijven is verplicht. 
Opgelet: je kan slechts inschrijven voor 1 rondleiding.

Je kan dus kiezen uit de volgende drie opties:

  • Deelname enkel aan de workshop tot 15.00 uur.
  • Deelname aan de workshop & een rondleiding in de containers van IMPROVED.
  • Deelname aan de workshop & een rondleiding op de DECO-plant van Evides Industriewater
Alle berichten