GIST: oproep 2

GIST is weer op zoek naar nieuwe voorstellen die duidelijk efficiënte omgang met hulpbronnen (grondstoffen en energie) bevorderen in het bedrijfsleven en zodoende op basis van een innovatieve technologie bijdragen aan een ‘koolstof-arme’ economie. 

bron: GIST

GIST projectaanvragen kunnen aansluiten bij thema’s zoals energie, water, grondstoffen, mobiliteit en circulaire economie. De gekozen thema’s zijn richtinggevend voor de aanvragers. Het is mogelijk om tijdens iedere oproep een projectvoorstel voor één van de bovenstaande thema’s in te dienen. Tijdens ieder moment van oproepen staat er een uniek thema centraal.

Voor deze tweede oproep zetten wij het thema ‘circulaire economie’ in de spreekwoordelijke schijnwerpers. Wij zoeken projectvoorstellen die op basis van een innovatieve technologie bijdragen aan een ‘koolstof-arme’ economie. Dit betreft alle technologieën die in potentie kunnen bijdragen aan het opwekken, opslaan en/of het (slim) distribueren of hergebruiken van energie. Dit mag op zowel op industrieel- als op consumentenniveau.

Er bestaan twee varianten waarvoor een projectvoorstel kan worden ingediend, namelijk FEED-haalbaarheidsstudie en een FEED-light haalbaarheidsstudie.  

Deadline tweede oproep

De projectvoorstellen voor de tweede GIST-oproep kunnen tussen 15 oktober 2018 en 30 november 2018 ingediend worden. Uiterlijk 7 weken na de sluitingsdatum van de oproep volgt definitief uitsluitsel over toekenning of afwijzing van de ondersteuning. De FEED-light haalbaarheidsstudie dient vervolgens binnen 6 maanden te zijn afgerond, voor de FEEDhaalbaarheidsstudie is deze termijn 12 maanden.

Meer informatie verneem je hier.

Categorie:

Alle berichten