GIST krijgt groen licht

Op 20 februari keurde Interreg Vlaanderen-Nederland één project uit haar derde oproep goed.

Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal ruim 3 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt 1.5 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De teller staat zo op 54 goedgekeurde projecten waarmee in totaal ruim 115.5 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio. 

Het volgende project werd goedgekeurd door het Comité van Toezicht:

3C - GIST

Het is mogelijk om een beroep in te dienen over deze selectie.  Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website.  Dit beroep dient ten laatste op 4 april 2017 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen beroepschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het beroep.

Alle berichten