Een vernieuwde kijk op bermen

Recent onderzoek van het Provinciaal Natuurcentrum en specialisten toont het grote belang aan van bermen voor planten én dieren. Een wegbermbeheer dat rekening houdt met planten en kleine dieren draagt niet alleen bij tot de plaatselijke natuur, het werkt vaak ook kostenbesparend.

bron: Provincie Limburg

Deze studiedag presenteert het provinciaal onderzoek in 30 Limburgse bermen en reikt methoden aan om bij bermbeheer rekening te houden met dieren en planten. Verder wordt gekeken naar de voordelen van een ecologische maaier en nieuwe producten uit grasmaaisel. Ook Grasgoed -NGAG komt aan bod. Tot slot presenteren twee gemeenten hun aanpak rond bermen.

Programma

08.30 Onthaal

08.50 Welkomstwoord - Veerle Schoenmaekers, schepen natuur en milieu, stad Bilzen

08.55 Werking Provinciaal Natuurcentrum rond bermen met voorstelling inspiratiegids
Jan Mampaey, diensthoofd Provinciaal Natuurcentrum

09.00 Zijn Limburgse bermen lokale natuurgebieden?
Luc Crevecoeur, coördinator Natuuronderzoek Limburg, Provinciaal Natuurcentrum

09.30 Een nieuwe en eenvoudige inventarisatiemethode voor wegbermen bij de opmaak van bermbeheerplannen
Jan Van Uytvanck, ecoloog bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

10.00 Quickscan bermen, analyse van knelpunten en kansen voor beheer, vegetatie en entomofauna
Maarten Jacobs, zaakvoerder studiebureau Nature-ID

10.30 Pauze 

10.50 Toepassingen van maaisel in het interreg-project GrasGoed
Willy Verbeke, specialist biomassa en graslandbeheer, Natuurinvest

11.20  Bermbeheer met de ecologische maaier
Pieterjan De Bruyn, vertegenwoordiger Vlaanderen, Pivabo

11.40 Werken aan bermen in Bilzen
Filip Konings, milieuambtenaar stad Bilzen

12.00 Vrijwilligers in de weer voor een beter bermbeheer in Lanaken
Bart Hoelbeek, duurzaamheidsambtenaar gemeente Lanaken

12.20 Slotwoord - Ludwig Vandenhove, gedeputeerde voor leefmilieu en natuur

12.30 Broodjeslunch

13.00 Praktijk met demonstratie en standen
De ecologische maaier aan het werk (Pivabo), innovatieve producten uit grasmaaisel (Grasgoed), gebruik van apps (ObsIdentify, …) om planten te determineren (Centrum Duurzaam Groen)

15.00 Receptie en netwerkmoment

Inschrijven

Deelname is gratis, maar om praktische redenen vragen we je om in te schrijven via deze link.
Inschrijven kan tot 14 maart 2018.

Alle berichten