eco2eco: start eerste Vlaamse biomassaplein een feit

De wereldvoorraad fossiele brandstoffen neemt af en het gebruik ervan legt een grote claim op ons milieu. In de overgang naar een koolstof-neutrale samenleving is het belangrijk dat we zoeken naar innovaties en mogelijkheden om energie en producten te winnen uit onze eigen omgeving. Bos en landschap kunnen hieraan een bijdrage leveren. 

bron: eco2eco

Lokaal beheer van landschap levert bijvoorbeeld houtsnippers op uit houtkanten, houtwallen en bosranden die geen andere toepassing hebben. Een kostbare bron van hernieuwbare energie die vandaag nog niet gewaardeerd of gebruikt wordt. Limburg, en andere delen van de grensregio Vlaanderen-Nederland hebben een rijk aanbod aan biomassa-bronnen die de komende jaren in belang toenemen.

Ambitie

Op 8 februari werd het eerste ‘biomassaplein’ in Vlaanderen gelanceerd! Dit Biomassaplein, dat in Houthalen wordt uitgebouwd, heeft de ambitie om een Limburgs (B) verzamelplein te zijn voor kwaliteitsvolle biomassastromen uit landschapsbeheer, waar de match gemaakt wordt tussen aanbieders en afnemers. Het Biomassaplein zet in eerste instantie in op houtige biomassa. Hiervoor worden bestaande landschapselementen zoals de typische houtkanten in de Limburgse Kempen opnieuw in hakhoutbeheer genomen.

Samenwerking

De oprichting van het Biomassaplein vloeit voort uit een samenwerking met diverse partners en wordt als coöperatieve vennootschap opgericht in een samenwerking tussen de Provincie Limburg, Bionerga en het Regionaal Landschap Lage Kempen. Het initiatief kon rekenen op een brede steun. Zowel vanuit de overheid als uit het bedrijfsleven. Het Biomassaplein is tevens onderdeel van het project eco2eco

Meer informatie verneem je hier

Categorie:

Alle berichten