Besluit over oproep 4

Op 3 september 2018 besliste het Comité van Toezicht om 21 projectaanmeldingen en 2 aanvragen tot uitbreiding van een regelingenproject groen licht te geven die ingediend werden in de vierde projectoproep.

Het gaat over volgende aanmeldingen binnen de aangegeven specifieke doelstellingen van het Samenwerkingsprogramma:

1A - Fotonica pilootlijnen
1A - OPAV
1A - Praktijklab Corrosie&Isolatie
1A - R&D Field Lab ETpathfinder
1B - agrEUfood
1B - Smart Service Bridge
1B - Uitbreiding CrossCare
1B - Uitbreiding CrossRoads 2
2C - CIMAT
2C - LUMEN
2C - TulypWind energie zonder grens
3B - Bio NIPU
3B - DUDEK
3B - GREENER
3B - NITROMAN
3B - RESANAT
3B - Smart Growers
3C - Circulair onderhoud
3C - RECUPA
3C - Wier & Wind
4A - De Lerende Euregio Scheldemond
4A - LogistiekLerenZonderGrenzen
4A - ZORO: Zorgroute Arbeidsmarkt

De organisaties die deze aanmeldingen indienden, krijgen nu de kans hun aanmelding uit te werken tot een definitieve aanvraag.

Helaas heeft het Comité van Toezicht ook een heel aantal indieners moeten teleurstellen. Er waren in totaal 45 aanmeldingen en 2 aanvragen tot uitbreiding van een regelingenproject ingediend. Het totaal van de (indicatief aangegeven) gevraagde Interreg-bijdragen van deze aanmeldingen was ruim 55.5 miljoen euro. Het Comité van Toezicht wil bij deze alle honderden Vlaamse en Nederlandse organisaties die betrokken zijn geweest bij de aanmeldingen bedanken voor het formuleren van hun inspirerende projectideeën.

Het is mogelijk om een bezwaar in te dienen over deze selectie. 
Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. 
Dit bezwaar dient ten laatste op 16 oktober 2018 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen bezwaarschrift binnenkomt, kunnen verdere beslissingen in de projectcyclus worden genomen ten aanzien van projectaanvragen die de uitwerking zijn van gepreselecteerde aanmeldingen. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het bezwaar.

Categorie:

Alle berichten