Vlaams-Nederlandse energieprojecten vormen duurzame community

Interreg-projecten hebben een gemeenschappelijke missie: werken aan een slimme, duurzame en inclusieve toekomst. Sommige projecten focussen op de gezondheidszorg,  anderen weer op thema’s als transport, voeding of energie-efficiëntie. Uit deze laatste categorie kwam gisteren een tiental projecten samen in het community-building evenement Energie & Gebouwen. De aanwezige partners gingen op zoek naar dwarsverbanden en mogelijkheden voor kennisuitwisseling. Het was een verbindende dag, met een grensoverschrijdend randje.

Interreg-Vlaanderen Nederland draagt op regionaal niveau bij aan de strategie van de EU voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Deze prioriteiten zijn aan elkaar verbonden en versterken elkaar. Een investering in kennis en innovatie kan leiden tot een groenere economie waarin efficiënter met hulpbronnen wordt omgegaan en bovendien werkgelegenheid ontstaat. Energie-efficiëntie is een thema waarin deze prioriteiten samenkomen. De EU heeft als doel om voor 2020 aan een energie-efficiëntie van 20% te komen. Dat wil zeggen dat alle lidstaten via hun eigen strategieën moeten bijdragen aan een besparing van 20% op het primaire energieverbruik binnen de Unie ten opzichte van prognoses uit 2007. Tegelijkertijd is energiegebruik in gebouwen nog een van de belangrijkste oorzaken van CO2 uitstoot in de grensregio. België en Nederland zijn binnen de EU zeker nog geen koplopers op het gebied van energie-efficiëntie. Daarom investeert Interreg in Vlaams-Nederlandse projecten rond het thema Energie & Gebouwen. Door krachten en kennis uit de gehele regio te bundelen kunnen grensoverschrijdende resultaten behaald worden, van nanotechnologie in zonnepanelen tot slimme uitwisseling van energiereststromen.

Zeker 10 Interreg-projecten werken aan innovaties op het gebied van energie-efficiëntie. DEMI MORE ontwikkelt bijvoorbeeld een duurzame energienorm voor monumenten terwijl PV OpMaat werkt aan geïntegreerde PV modules op glas of staal. Tijdens het community-building evenement werden de partners uitgedaagd om na te denken over mogelijke kruisbestuiving of leerkansen. Als directeur van het Interreg secretariaat opende Bram de Kort het evenement met woorden van verbinding: “Het grensoverschrijdende zit in ons bloed!” Samen met de partners hoopt hij niet enkel bruggen te bouwen tussen Vlaanderen en Nederland, maar ook tussen de projecten onderling. 

Bij binnenkomst van de partners bleek al wel dat deze bruggen snel gebouwd zouden zijn. De deelnemers raakten direct met elkaar in gesprek. “Wij zijn op zoek naar informatie over zonnepanelen voor de typische dakpannen van de Brugse binnenstad,” sprak een deelnemer tot een partner in het project PV OpMaat, die haar hier zeker meer over kon vertellen. Andere betrokkenen gaven aan op zoek te zijn naar tips rond het betrekken van ondernemers als ambassadeurs van een project. Hiervoor werd direct een samenwerking tot stand gebracht. Veel deelnemers waardeerden vooral het persoonlijke, informele karakter van de bijeenkomst. “We lezen altijd wel de nieuwsbrief, maar nu kennen we de gezichten achter de activiteiten waarover we lezen,” gaf een deelnemer aan. “Het was vooral fijn om weer nieuwe contacten te maken,” bevestigde een ander. “Van een aantal projecten wist ik niet dat ze bestonden, terwijl we er eigenlijk heel wat overeenkomsten mee hebben.”

Met elkaar leveren de energiepartners een mooie bijdrage aan de leefbaarheid en klimaatvriendelijkheid van de grensregio. Vanuit hun missie bestond er tussen de projecten al een zekere verbondenheid voor het community building van start ging. Dit evenement heeft die verbondenheid wat concreter gemaakt. Het gaat binnen de Interreg-gemeenschap om meer dan enkel het delen van kaartjes. Elke geschudde hand staat symbool voor een uitwisseling van persoonlijke verhalen, ervaringen en ideeën. Bij vertrek sprak een van de deelnemers nog: "Werken aan de toekomst doe je niet alleen, maar door de handen ineen te slaan." 

We kijken uit naar de resultaten van alle projecten en zijn benieuwd naar de duurzame, grensoverschrijdende relaties die binnen het Interreg-programma nog gaan ontstaan. 


Door Robbert van Tilborg (Interreg Reporter namens Interreg Volunteer Youth)

Alle berichten