Vijf projecten krijgen groen licht

Op 13 december keurde Interreg Vlaanderen-Nederland vijf projecten uit haar derde oproep goed.

Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal ruim 15.5 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt 7.3 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De teller staat zo op 52 goedgekeurde projecten waarmee in totaal ruim 112.3 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio. 

De volgende projecten werd goedgekeurd door het Comité van Toezicht:

4A - Skills Navigator
3B - Puur natuur: 100% biobased   
1A - Flexlines
1B - ZULU
1B - Herinneringen

Vandaag werd ook oproep 4 gelanceerd. Het Comité van Toezicht heeft het voornemen om via deze projectoproep minstens alle nog beschikbare middelen in te zetten. Op het moment van lancering van deze oproep gaat het om zo’n 17.5 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Samenwerking. Projecten kunnen zich aanmelden voor iedere specifieke doelstelling van het programma, behalve de doelstellingen gericht op bevorderen van energie-efficiëntie  voor bedrijven, openbare gebouwen en woningen en het beschermen van biodiversiteit, bodem  en ecosysteemdiensten. Er geldt algemeen specifieke aandacht voor samenwerking met KMO’s/MKB’s. Daarnaast zijn projectaanmeldingen welkom gericht op arbeidsmarkt, opleiding en tewerkstelling, innovatie met investeringen in ‘harde infrastructuur’, duurzame energie en het efficiënt omgaan met hulpbronnen. De projectoproep wordt afgesloten op 18 mei 2018. Meer informatie verneemt u hier. 

Hier verneemt u meer informatie over de goedgekeurde projecten.
Het volledige persbericht leest u hier

Het is mogelijk om een beroep in te dienen over deze selectie. 
Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. 
Dit beroep dient ten laatste op 25 januari 2017 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen beroepschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het beroep.

Categorie:

Alle berichten