SYN-ERGIE: community verladers

Eind mei vond het startevent plaats van het Interreg-project SYN-ERGIE: gericht op SYNchromodaal en enERGIE-efficiënt goederentransport op de corridor West-Vlaanderen – Antwerpen – Limburg.

bron: SYN-ERGIE

In deze beginfase van het project willen we met zogenaamde early believers verladerscommunities vormen om vervolgens samen met geschikte logistieke dienstverleners een competitief en duurzaam multimodaal aanbod te creëren. Daarbij voorzien wij zowel voor het spoorvervoer als voor de binnenvaart een testpilot. Om dat voor elkaar te krijgen, spreken we al met enkele bedrijven en organisaties in de logistieke keten die actief zijn op deze transportcorridor om te bekijken of multimodaliteit via verladerssamenwerking voor hen een optie is.

Mocht ook u belangstelling hebben hieraan deel te nemen, dan kunt u zich wenden tot Jos Ernenst:
syn-ergie@liof.nl
06 29 530 993

Categorie:

Alle berichten