Oproep 3 in beeld

Binnen oproep 3 werden eerder dit jaar 23 projectaanmeldingen goedgekeurd. Ondertussen nam het programma deze derde oproep onder de loep.

Deze infographics tonen meer details over oproep 3. Zo is eerst per specifieke doelstelling te zien hoeveel aanmeldingen werden ingediend en welke projecten groen licht kregen om hun voorstel volledig uit te werken. De figuur daaronder geeft een beeld welke organisaties precies deelnemen aan projecten. Volgend is de huidige budgettoekenning per prioritaire as zichtbaar en tot slot zijn de verschillende sectoren waarbinnen de projecten actief zijn, kenbaar gemaakt.Categorie:

Alle berichten