Meer natuur voor pittig fruit: Opendeurdag fruittteelt

De dienst Voorlichting van het Departement Landbouw en Visserij en de Proeftuin pit- en steenfruit van pcfruit, in samenwerking met de Kring Hagelandse Fruittelers, organiseerden op 28 juli een Opendeurdag fruitteelt in het Hageland.

bron: pcfruit

Deze opendeurdag wordt jaarlijks georganiseerd door pcfruit vzw en het Departement Landbouw en Visserij bij een plaatselijke fruitteler. Tijdens deze dag krijgen de bezoekers verschillende onderwerpen aangeboden in de vorm van infostands waar een woordje uitleg wordt gehouden. 

Onderwerpen die aan bod kwamen, waaronder ook Meer natuur voor pittig fruit:

  • Vorstschade en vruchtzetting
  • Onkruidbestrijding (o.a. vergelijking van schema’s)
  • Hagelnetten: belang van afstand ankers tot palen (demo van krachten die spelen)
  • Actualiteiten in de geïntegreerde gewasbescherming van plaaginsecten: hoe komen we tot een goede bestrijding met maximale bijdrage van nuttigen
  • Bijen aantrekken, huisvesten en maximaal laten werken in de boomgaard (Interreg-project: Meer natuur voor pittig fruit)

Hoe vlot overschakelen naar driftreducerende doppen?

Locatie: bedrijf van de familie Sempels-Pieraerts Rudi, An en Niels Ketelstraat 20, 3440 Budingen

Rob TV maakte er een reportage over:Categorie:

Alle berichten