Kijkdagen

Op 12 en 13 mei worden opnieuw de Kijkdagen georganiseerd. Ben je benieuwd welke Europese projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Dan is dit een uniek moment om ze te ontdekken!


Op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei vindt de zevende editie van de Europa om de hoek Kijkdagen plaats. Tijdens deze dagen willen we zo veel mogelijk mensen laten zien wat er bij jou om de hoek allemaal gebeurt met Europees geld. Interreg Vlaanderen-Nederland stelt tijdens die dagen vijf boegbeelden voor. 

Zeeland - Grenspark Groot-Saeftinghe

Hoewel Grenspark Groot-Saeftinghe nog volop in ontwikkeling is, heeft het gebied al heel wat in z’n mars. Pieter Jan Meire van EGTS Linieland van Waas en Hulst vertelt: 

Het is een voorrecht om in dit gebied een positief verhaal voor de streek te mogen ontwikkelen. We zijn er nog niet, maar gezien de inzet en ambitie van zowel projectpartners & st(r)eekholders kan dat niet misgaan!Op zaterdag 13 mei kan je het grenspark bezoeken, zelf of met een gids. Ontdek de unieke mix van landschappen met de haven, slikken & schorren, polders en staatsspaanse linies. Wandel in het verdronken land van Saeftinghe met beleefbare deltanatuur met rijke geschiedenis. Maak kennis met het een grenspark in ontwikkeling: de grens vervaagt, de streek krijgt nieuwe kansen!

Programma

  • Viewpoints – vrijwillig te bezoeken ‘spots’ in het (te ontwikkelen) grenspark
  • Begeleide excursie door het Verdronken Land van Saeftinghe 
    >>> Lichte wandeling langs het gebied (via o.a. vlonderpad) (via inschrijving)
    >>> Zware wandeling doorheen het gebied (via inschrijving)
  • Vogels spotten aan de infokeet van het Prosper-Hedwigeproject (tussen 14 en 17u)

Inschrijven voor de rondleidingen is verplicht! Schrijf je voor 10 mei in via deze link. Vol=vol! 

Meer informatie
www.grensparkchallenge.eu

Openingsuren
zaterdag 13 mei
10:00 - 17:00

Locatie
Bezoekercentrum Saeftinghe
Emmaweg 4
4568 PW Nieuw NamenNoord-Brabant - Grasgoed: natuurlijk groen als grondstof

GrasGoed: Natuurlijk Groen als Grondstof geeft natuurbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen in de grensregio de resten van natuurbeheer een tweede leven. Bij het beheer van natte gebieden (o.a. rietland, natte graslanden, vochtige heide) wordt het maaisel vaak niet of beperkt benut. Jammer, want daar komen jaarlijks duizenden tonnen maaisel vrij. Niet alleen is het logistiek moeilijk om het maaisel uit de gebieden te verwijderen, ook maaisel storten is een dure aangelegenheid. Dit project wil die problemen oplossen door maai-, transport- en verwerkingsmachines te verbeteren, nieuwe producten te ontwikkelen en een afzetmarkt te creëren.

Producten op basis van gras uit natuurgebieden op de markt brengen is uniek. Het is een grote stap naar een duurzamere wereld.


Op vrijdag 12 mei kan je bij NewFoss in Uden de werking van een zelf-ontwikkelde machine bekijken die gras verwerkt tot halffabricaten zoals vezels en sappen. Deze vezels worden ingezet in de papier- en kartonindustrie, als vervanging voor turf en in de spaanplaatindustrie. De installatie is uniek en draagt bij aan de CO2 doelstellingen van de eindgebruikers van de halffabrikaten. 

Programma
NewFoss toont de grasverwerkende machine op haar bedrijventerrein en je wordt tijdens een rondleiding van de nodige uitleg voorzien door één van de medewerkers. De rondleiding is gratis, maar je dient je hiervoor wel aan te melden. Schrijf je hier in!

Meer informatie
www.grasgoed.eu

Openingsuren
vrijdag 12 mei
09:00-12:30
rondleidingen op 9:00, 10:00 en 11:00 (drie kwartier per rondleiding) - schrijf je hier in. Vol=vol!

Locatie
Newfoss
Mariniersstraat 4
5405 BG Uden Limburg: Trans Tech Diagnostics (TTD), Prosperos en Accelerate³

Trans Tech Diagnostics (TTD) doet innovatief onderzoek naar nieuwe opties voor de vroegtijdige detectie (diagnostiek) van hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer één in de Europese Unie (EU) en kosten onze EU-gemeenschap € 196 miljard per jaar. Hiervan wordt € 106 miljard uitgegeven aan gezondheidszorg, inclusief diagnostiek en de behandeling van patiënten. De snelle vergrijzing en ontgroening in de grensregio schept de verwachting dat Hart- en Vaatziekten een sterk stijgende impact zullen hebben op onze regionale maatschappij. Een groot deel van de mensen met Hart- en Vaatziekten vertoont tijdens de ontwikkeling van de ziekte geen serieuze symptomen en is dus ook niet onder behandeling. Betere en vroegere identificatie van deze mensen met een verhoogd gezondheidsrisico is dan ook zeer gewenst. Ook voor reeds geïdentificeerde patiënten is goede diagnostiek essentieel om de therapie te verfijnen en zo minder complicaties of bijwerkingen te hebben. TTD richt zich daarom op de ontwikkeling van een diagnostische kit om het risico op gezondheidsschade door Hart- en Vaatziekten te verkleinen. Deze vorm van gepersonaliseerde geneeskunde wordt gezien als dé weg naar efficiëntere gezondheidszorg en zorgt voor minder bijkomende gezondheidsschade en kosten voor het individu en de maatschappij.

PRosPERoS (PRinting PERsonalized orthopaedic implantS) heeft als hoofddoel om nieuwe patiënt-specifieke implantaten te ontwikkelen die het genezingsproces versnellen en verbeteren. Het project richt zich op het introduceren van additive manufacturing (3D print) technieken in de kliniek, door implantaten te ontwikkelen voor een tweetal gewrichten, namelijk de heup en de rug. Naast deze primaire doelstelling richt de ontwikkeling binnen het project zich op een aantal secundaire doelen, zoals het ontwikkelen van botgroeistimulerende en antimicrobiële coatings en biodegraderende metaallegeringen op basis van magnesium en zink. Ondersteunend aan deze ontwikkelingen worden numerieke modellen ontwikkeld. Aan het eind van het project zijn de implantaten klaar om in een eerste versie in de kliniek geïntroduceerd te worden.

Accelerate³ wil de specifieke expertise en testinfrastructuur voor Additive Manufacturing (3D printen) uit Nederlands Limburg en West-Vlaanderen bundelen en versterken. Voor 3D printen is op de vrije markt slechts een beperkt aantal polymere printmaterialen beschikbaar. Een innovatieve doorontwikkeling van deze materialen dringt zich op. De behoefte aan biogebaseerde polymeren – als duurzame variant – is groot. Beide regio’s kennen een gelijkaardig economisch weefsel dat voor het merendeel bestaat uit kleine en middelgrote ondernemingen. Daarnaast worden ze met soortgelijke uitdagingen geconfronteerd en zijn ze actief in het domein van Additive Manufacturing, met complementaire specialisaties, van polymeerformulaties over processing tot materiaalkarakterisatie. Door de grensoverschrijdende clustering kunnen de KMO’s en MKB’s actief op het vlak van Additive Manufacturing in beide regio’s groeien; zij kunnen dankzij Accelerate³ immers rekenen op een uitgebreid, complementair aanbod van test- en onderzoeksinfrastructuur m.b.t. AM en de bijhorende competenties. 

Programma
Op vrijdag 12 mei kan je meer te weten komen over onderzoek naar hart- en vaatziekten, biomedisch-onderzoek, 3D geprinte implantaten binnen de UM en AZM (MUMC+). Kom te weten hoe vroege diagnostiek kan helpen om zo gezond mogelijk te blijven en bestudeer state of the art heupimplantaten en word ondergedompeld in de wereld van Additive Manufacturing. 

Daarnaast vind je nog vele andere projecten van Europese subsidieprogramma's zoals OP Zuid, Interreg Euregio Maas-Rijn en stands van De Maastricht Studie, ITEM, Europe Calling. Wees welkom!

Meer informatie
www.interregttd.eu
prosperosinterreg.eu
www.accelerate3.be

Openingsuren 
vrijdag 12 mei
10:00-17:00

Locatie
Centre Céramique
Avenue Céramique 50
6221 KV Maastricht*EXTRA*
Noord-Brabant: DEMI MORE 

DEMI MORE staat voor Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives More. Dit project - geleid door Kempens Landschap (BE) en provincie Noord-Brabant (NL) - onderzoekt hoe monumenten op een respectvolle maar innovatieve manier energiezuiniger gemaakt kunnen worden. Het energiebeleid bij monumenten vraagt een specifieke aanpak. Op het vlak van energieverbruik hebben monumenten vaak slechte prestaties vanwege het materiaalgebruik, de omvang van de ruimtes, de afwezigheid en de moeilijke inbreng van isolatie in vloer, muren en dak. Met demonstratieprojecten verspreid over Noord-Brabant en Vlaanderen maakt DEMI MORE innovatieve technieken en energiebesparende maatregelen in verschillende monumenten tastbaar. Het gaat om 3 monumenten in Noord-Brabant en 4 monumenten in Vlaanderen. Op die manier hoopt het project andere belanghebbenden over de streep te trekken.

Daarnaast werkt DEMI MORE aan een internationale standaard voor de certificering van de duurzaamheid van monumenten (BREEAM). Alle resultaten worden gebundeld in een krachtige toolkit voor de verduurzaming van erfgoed. De Europese Unie investeert van 2015 tot en met 2018 bijna twee miljoen euro in DEMI MORE. Zo kan de monumentensector in Nederland en Vlaanderen haar bijdrage leveren aan de ambities van Europa 2020 én geven we ons verleden straks weer een toekomst.

Programma
Kom alles te weten over hooginnovatieve energiebesparende maatregelen die worden toegepast in de pilotmonumenten van DEMI MORE en maak kans op een prijs!

Meer informatie
maakmonumentenduurzaam.eu

Openingsuren
vrijdag 12 mei
11:00-17:00 

Locatie
KVL 
Hoofdgebouw - Lunchcafé
Almystraat 14 
5061 PA Oisterwijk


Stippel jouw eigen route uit!

Uiteraard nemen er nog heel wat projecten deel van andere Europese subsidieprogramma's zoals Interreg Duitsland-Nederland, Interreg Euregio Maas-Rijn etc. 

Bekijk hier alle deelnemende projecten.

Alle berichten