Interreg Vlaanderen-Nederland luidt 2017 in met goedkeuring van nieuw project

Interreg Vlaanderen-Nederland keurt opnieuw één nieuw project goed. 

Interreg Vlaanderen-Nederland keurt opnieuw één nieuw project goed. ‘Triple F’ gaat voedselverspilling tegen door reststromen van o.a. bieten en witlof een herbestemming te geven. Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal ruim 2.5 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt 1.2 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

Ondertussen staat de teller op 36 goedkeuringen waarmee ruim 88 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio. 

1B - Triple F

Hier vindt u de korte samenvattende tekst.
Het volledige persbericht leest u hier

Het is mogelijk om een bezwaar in te dienen over deze selectie. 
Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. 
Dit bezwaar dient ten laatste op 21 februari 2017 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen bezwaarschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het bezwaar.

Categorie:

Alle berichten