Interreg IV Vlaanderen-Nederland: samenvatting resultaten

In Interreg IV is ruim 88 miljoen euro toegekend aan 69 projecten, wat resulteerde in investeringen ter waarde van ruim 200 miljoen euro. De steun is toegekend aan 705 projectpartners (light).

Op 30 maart stuurde Interreg Vlaanderen-Nederland het volledige afsluitingspakket van het programma Interreg IV naar de Europese Commissie. Het volledige eindverslag kan je hier raadplegen, maar hierbij lichten we enkele zaken uit. 

Met de steun werden:

 • 315 startende ondernemers gesteund en ruim 7.000 bedrijven actief betrokken bij projecten
 • 2.500 mensen opgeleid of getraind
 • ruim 750 bruto arbeidsplaatsen gecreëerd, waarvan 250 voor vrouwen
 • zo’n 200 personen aan de andere kant van de grens tewerkgesteld
 • 24,2 hectare bedrijventerrein gecreëerd of geherwaardeerd
 • 1.667,29 hectare natuurgebied ontwikkeld of hersteld

Waar de eerste projecten vooral focusten op milieu, cultureel erfgoed en openbare infrastructuur is de klemtoon mettertijd verschoven naar innovatieve, op de EU2020-doelstellingen gerichte projecten. In die projecten wordt zeer specifieke kennis gecombineerd en/of complementaire onderzoeksinfrastructuur opgericht om gezamenlijk kansen of uitdagingen aan te pakken.

Logo-M-E-M_2.jpg#asset:2024
Sterke focus op innovatie

Zo’n derde van het budget werd gespendeerd aan innovatieprojecten. Deze projecten leverden de meest toonaangevende realisaties van het programma:

 • Zo zette Waterstofregio het programmagebied op de kaart door ’s werelds grootste PEM brandstofcel te ontwikkelen alsmede de eerste waterstoftankstations in zowel Vlaanderen als Nederland, en sloepen en een vuilniswagen op (100% emmissievrije) waterstof.
 • BioBase Europe deed hetzelfde voor de biobased economy door de oprichting van één van de eerste open innovatie pilot plants en een training center.
 • AQUA-VLAN bereikte de nationale pers met haar duurzame visteelt en in Euregionaal Pact en Elektron werd belangrijk onderzoek op vlak van kankerbehandeling gerealiseerd. 
 • Met Revalidatierobotica en I-Travle investeerde Interreg in vernieuwende revalidatie-instrumenten en in VaRiA werden nieuwe methodes ontworpen voor gepersonaliseerde diagnostiek en therapie van patiënten met hart- en vaatziekten. 
 • Crossroads uiteindelijk liet vele tientallen ondernemingen (vooral SME) langs beide zijden van de grens samenwerken aan haalbaarheidsstudies en concrete innovatieprojecten. De focus lag op 5 opkomende technologieën (bvb. nanomaterialen) die door verschillende sectoren gebruikt kunnen worden. Er werden maar liefst 25 innovatieprojecten, 13 haalbaarheidsstudies en 40 proeftuinexperimenten uitgevoerd. Uit de evaluatie van het project blijkt dat de meeste bedrijven hun producten effectief tot op de markt hebben kunnen brengen. Voorbeelden zijn er op vlak van zeer precieze meetapparatuur (‘Inflight Drop Volume Analysis’) en biocompatible materiaal voor implantaten (‘Spinal’). 

Deze focus op innovatie werd ook door Europa gewaardeerd. Zo werd de pilot plant van BioBase Europe in 2014 door de Europese Commissie uitgekozen als multi-KETs demonstratieproject. Al in 2009 ontving BioBase Europe de ‘Sail of Papenburg’ voor ‘beste grensoverschrijdende project’, van de WVEG. Waterstofregio sleepte in 2013 een finaleplaats uit de brand op de RegioStars Awards in de categorie ‘Sustainable growth’ en in 2016 deed Crossroads hetzelfde in de categorie ‘Smart growth’.

Aandacht voor mens en milieu 

Ook op sociaal en ecologisch domein waren er mooie resultaten: Cover-It (opleiding van onderhoudstechnici) en Tendenzen zonder Grenzen (grensarbeid) droegen bij aan het functioneren van de arbeidsmarkt, Natuurlijk Water en Interactief Waterbeheer speelden in op klimaat- en milieu-uitdagingen, voor schoon en veilig water. En zo werd ook geïnvesteerd in bijvoorbeeld duurzaam ondernemen, biodiversiteit, erfgoed en recreatie. Op dat laatste domein is de grootste duiktank van de Benelux, in Zwevegem in West-Vlaanderen, een mooie realisatie.      

Project Partner Light

Naast indrukwekkende inhoudelijke resultaten realiseerde Interreg IV ook een interessante procesinnovatie: de ‘project partner light’ systematiek, die het mogelijk maakt bedrijven voor een kortlopend traject als begunstigde te betrekken binnen een reeds goedgekeurd project. De systematiek kreeg navolging in Interreg V, waarbij de verwachting is dat honderden SME kunnen participeren in het programma, en profiteren van de steun vanuit het EFRO.    

Download hier de infografiek.
Meer informatie over Interreg IV lees je hier.


Alle berichten