Inspiratieplatform bodemvriendelijke innovaties

Interreg-project Leve(n)de Bodem organiseert op 8 december een inspiratieplatform voor bodemvriendelijke innovaties op Agribex. Ben je als agrarisch ondernemer of in een andere hoedanigheid betrokken bij de bodem? Dan nodigt het project je graag uit op het inspiratieplatform om kennis te maken met de innovaties!

bron: Leve(n) de Bodem

Tijdens het inspiratieplatform krijgen toeleveringsbedrijven de kans om hun bodeminnovaties voor te stellen in een korte pitch. Naast haalbaarheid en toepasbaarheid, worden de bedrijven ook gevraagd om aandacht te hebben voor de bedrijfseconomische kant van hun innovatie: Is het wel/al betaalbaar? Op welke manier wegen de kosten op tegen de baten?    

De innovaties worden gebundeld per thema:

Koolstofmanagement optimaliseren  

Dierlijke mest is voor veel teelten een basisbemesting. Het is bovendien een vorm van kringloopsluiting. De mestwetgeving beperkt de toediening van ruwe mest. We kunnen nagaan of er toekomst zit in:

  • Rijenbemesting met gelijktijdige zaai of nieuwe mestproducten
  • Bodem verbeterende middelen of -technieken gericht op het koolstofgehalte

Bodemgezondheid  

Technieken en maatregelen die binnen dit thema besproken kunnen worden:

  • Handhaven van optimale bodem-pH via plaatsspecifiek bekalken
  • Groenbemesters in relatie tot biofumigatie
  • Optimalisatie van het waterregulerende vermogen van de bodem
  • Producten die het bodemleven bevorderen

Innovatieve teelttechniek  

Bodembewerkingen hebben een belangrijke invloed op de bodemstructuur. Fouten bij bodembewerkingen kunnen tijdens het teeltseizoen zelden nog gecorrigeerd worden. Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

  • Vaste rijpadensyteem
  • Bandenspanningsmeters/weegplaten
  • Strip-till
  • Precisielandbouw

Inschrijven is verplicht via bodem@vlaamsbrabant.be 
Het aantal plaatsen is beperkt

Alle berichten