i-4-1 Health: intervisiebijeenkomst

Intervisiebijeenkomst voor pluimvee- en varkensdierenartsen uit Nederland en Vlaanderen

bron: Provincie Antwerpen

Coaching door dierenartsen - Business model of utopie?

In het kader van bedrijfsbegeleiding en bedrijfsadvisering geven dierenartsen veel adviezen aan veehouders om de bedrijfsgezondheid op de bedrijven te verbeteren. Maar advisering en implementatie blijken nogal eens uiteen te liggen. Coaching zorgt voor een duurzame implementatie van de adviezen op bedrijven. Maar advisering is geen coaching. Hoe realiseren we die coaching nu, of hoe kan het nog effectiever wellicht?

Tijdens deze bijeenkomst willen we de pluimvee en varkens-dierenarten uit Nederland en België samenbrengen en het thema coaching verder uit te diepen. Wat is er voor nodig om een betere coach te worden? Is daar een duurzaam business model mee te realiseren? Wie kan dat beïnvloeden?

Programma

15:30
Ontvangst Dagvoorzitter: Jeroen Dewulf

16:00
Opening en welkom Arjan Stegeman - Universiteit Utrecht

16:15
Coaching als business in de varkenshouderij Manon Houben - Gezondheidsdienst voor Dieren / PorQ

17:00
Coaching van veehouders, ervaringen in de melkveehouderij Sofie Piepers - MEX

17:45
Diner  

18:45 Workshops
worden georganiseerd per diersoort sector. De pluimveedierenartsen volgen eerst workshop I en daarna workshop II en de varkensdierenartsen volgen de workshops in omgekeerde volgorde. Na iedere workshop is een korte pauze voorzien.

18:45 Workshop ronde I 
Competenties van de succesvolle dierenarts als coach
Jolanda Jansen - 
St. Anna Advies, Nijmegen

19:45 Workshop ronde II
Externe randvoorwaarden voor een succesvolle dierenarts als coach
Merel Postma en David Speksnijder
Universiteit Gent en Universiteit Utrecht

20:45 Resultaten workshops Arjan Stegeman - Universiteit Utrecht

21:15 Afsluiting Jeroen Dewulf - Universiteit Gent

21:30 Borrel  

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk tot vrijdag 3 november.
Om middernacht (donderdag op vrijdag) sluiten we de inschrijvingen af. 

Alle berichten