Groen licht voor Werkinzicht

Op 25 oktober keurde Interreg Vlaanderen-Nederland het tweede project uit haar derde oproep goed.

Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal ruim 2.4 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt ruim 1.2 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).  Zo staat de teller momenteel op 41 goedgekeurde projecten waarmee in totaal ruim 96.5 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio.

Het volgende project werd goedgekeurd door het Comité van Toezicht:

4A - Werkinzicht

Eind 2017 volgt een vierde oproep. Tegen 2020 wil Europa zo met de Vlaamse en Nederlandse partneroverheden tal van concrete streefdoelen bereiken. Bijvoorbeeld wil men tenminste 3.000 kleine of middelgrote ondernemingen ondersteunen in hun product- of procesinnovaties, 4.000 organisaties laten kennismaken met nieuwe duurzame technieken, en meer dan 450 mensen trainen, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

Het is mogelijk om een beroep in te dienen over deze selectie. 
Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. 
Dit beroep dient ten laatste op 26 december 2017 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen beroepschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het beroep.

Categorie:

Alle berichten