Fruittelers planten hagen voor wilde bijen

De populatie van zowel honingbijen als wilde bijen gaat wereldwijd sterk achteruit. Ook in Haspengouw is er sprake van een bestuivingscrisis, met mogelijk grote ecologische en economische gevolgen. De teelt van pitfruit - appels en peren - is een belangrijke economische activiteit in Haspengouw die uiterst afhankelijk is van bestuiving. De huidige vraag naar meer bestuivingszekerheid biedt hier een opportuniteit: voornamelijk wilde bijen blijken een grote bijdrage aan de bestuiving te kunnen leveren.

Het grensoverschrijdende Interreg-project ‘Meer natuur voor pittig fruit’, dat 1 januari 2016 van start ging, verenigt zeven partners om wilde bijen een duwtje in de rug te geven. Met dit project beogen we een verhoging van de diversiteit aan natuurlijke bestuivers. We willen meer streekeigen bijensoorten in de fruitteelt krijgen door gerichte maatregelen inzake nestgelegenheid en voedselaanbod te nemen in en rond fruitteeltbedrijven. Dit samen met de fruittelers en de gemeenten. Want ook de ruimere omgeving dient immers geschikt te zijn als biotoop.

Dankzij de financiële steun van Interreg en de provincie Limburg, zocht en vond het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren onmiddellijk een aantal fruittelers in Haspengouw. De voorbije maand hebben deze Haspengouwse fruittelers hagen aangeplant langs hun fruitpercelen om hun bedrijf aantrekkelijker te maken voor wilden bijen. In het kader van ‘Meer natuur voor Pittig Fruit’ willen zij de wilde bijen een duwtje in de rug geven.

Dinsdag 3 januari om 13u plant  Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren een persmoment om de laatste Haspengouwse haag van dit plantseizoen samen aan te planten.

Voor meer info, klik hier

Alle berichten