Europa investeert ruim 100 miljoen euro in Vlaams-Nederlandse samenwerking

Op 20 november keurde Interreg Vlaanderen-Nederland opnieuw drie projecten uit haar derde oproep goed.

Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal ruim 11 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt 5.4 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De teller staat zo op 47 goedgekeurde projecten waarmee in totaal ruim 105 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio. Dit betekent dat er nog ongeveer 39 miljoen euro te besteden valt binnen de huidige programmaperiode.

De volgende projecten werd goedgekeurd door het Comité van Toezicht:

4A - Educavia
1B - Smart*Light
1B - PASSAnt

Hier vindt u de korte samenvattende tekst.
Het volledige persbericht leest u hier

Eind 2017 volgt een vierde oproep. Tegen 2020 wil Europa zo met de Vlaamse en Nederlandse partneroverheden tal van concrete streefdoelen bereiken. Bijvoorbeeld wil men tenminste 3.000 kleine of middelgrote ondernemingen ondersteunen in hun product- of procesinnovaties, 4.000 organisaties laten kennismaken met nieuwe duurzame technieken, en meer dan 450 mensen trainen, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

Het is mogelijk om een beroep in te dienen over deze selectie. 
Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. 
Dit beroep dient ten laatste op 2 januari 2017 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen beroepschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het beroep.

Categorie:

Alle berichten