De Grenspark Groot-Saeftinghe Challenge is op zoek naar jou!

Acht Vlaamse en Nederlandse partners sloegen de handen in elkaar en zetten hun schouders de komende jaren onder de ontwikkeling van een Grenspark, dat onder meer 4700 hectare natuurgebied (inclusief het Verdronken Land van Saeftinghe) en talloze belevenissen omvat. De doelstellingen zijn ambitieus en enkel haalbaar als de streek zélf voldoende potentie ziet in de plannen. Daarom lanceren de partners de ‘Grenspark Challenge’: 10 concrete uitdagingen die de projectdoelstellingen onderschrijven en de weg vrijmaken voor een echte grensparkentiteit.

bron: Grenspark Groot Saeftinghe

Eén van de sleutelfiguren voor de ontwikkeling van het Grenspark Groot-Saeftinghe is Richard Meersschaert, directeur van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking Linieland van Waas en Hulst: 

“Het grenspark bestaat uit een kerngebied (Het Verdronken Land van Saeftinghe, Hedwige-Prosperproject, Prosperpolder-Zuid, Oude Doelpolder en de Nieuw Arenbergpolder) en een buitenschil: alle natuurschoon en waardevolle landschappen in de grensoverschrijdende regio van het Linieland Waas en Hulst. We herbergen zowel Europese topnatuur als tal van toeristische trekpleisters. Een gezamenlijk ‘Grenspark’ kan deze troeven nog versterken. Maar dat kan enkel als alle betrokkenen ook in dat verhaal geloven."

Bewoners die durven meedromen over hun toekomstige achtertuin, boeren die meedenken over win-win voor landbouw en natuur, bedrijven als gastheer voor een groeiend aantal bezoekers,… Kortom: believers en belevers die mee de identiteit van het grenspark in wording gaan bepalen.

De komende maanden staan allerlei workshops, rondetafelgesprekken en infovergaderingen op het programma. Daar worden alle ideeën samengebracht en tot een gezamenlijk traject naar realisatie gesmeed. We hopen zoveel mogelijk ‘streekholders’ bij dit traject te betrekken.”

Op 12 januari nodigde gedeputeerde Carla Schönknecht, tevens voorzitster van de stuurgroep, alle betrokken partners uit voor een gezamenlijke start-up. Daarop werden alle ambities, dromen én bijdragen van de betrokken partners samengebracht. Op basis daarvan werd de gezamenlijke intentie “roadmap” voor de ontwikkeling van het Grenspark opgemaakt en kon de streek écht aan de slag.

Met de start van de Grensparkchallenge konden Vlaanderen en Nederland te samen helpen om de 10 challenges tot een goed einde te brengen.

  1. 150 000 m2 nieuw voedselgebied voor de bruine kiekendief
  2. 20 vleermuiskasten
  3. 50 streekholders
  4. 150 grensparkfoto’s op social media
  5. 10 amfibiepoelen
  6. 200 waarnemingen van vogelsoorten
  7. 30 Grenspark landbouwers
  8. 20 Grenspark gastheren
  9. 20 streekproducten
  10. 100.000 Grenspark bezoekers en vrienden

Op www.grensparkchallenge.eu, via de nieuwsbrief en Facebookgroep Grensparkchallenge blijf je op de hoogte van de vorderingen.

Categorie:

Alle berichten