CrossRoads: eerste projecten goedgekeurd

Tussen 30 juli en 30 september 2016 konden vooruitstrevende bedrijven uit Vlaanderen en Zuid-Nederland voor het eerst een aanvraag indienen binnen de subsidieregeling van CrossRoads. Vijf projecten haalden de selectie. 

bron: Innovatiecentrum

CrossRoads is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. CrossRoads richt zich op kmo’s in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) met sterke, innovatieve en technisch haalbare projectideeën met een grensoverschrijdende meerwaarde. De eerste call leverde achttien voorstellen op. Een onafhankelijke jury heeft de projecten beoordeeld en van advies voorzien. Na het uitvoeren van de financieel-technische toets heeft het bestuur van CrossRoads vijf projecten gehonoreerd.

Vijf nieuwe innovatieve projecten

De eerste call resulteerde in vijf gesubsidieerde projecten: drie haalbaarheidsstudies en twee innovatieprojecten. In totaal is er 299.462 euro aan subsidie toegekend. De haalbaarheidsstudies steunen onderzoek naar decibelsensoren, 3D-scanning in automotive-ketens en technologische hulpmiddelen voor ademhalingskinesitherapie. In de categorie innovatieprojecten gaat het om een geïntegreerd platform om in real time verkeersinformatie te delen en een bewaarsysteem voor fruit bij een zo laag mogelijk zuurstofgehalte.

Mix van sectoren

Bij de 18 aanvragen waren 29 kmo’s betrokken. Zeven daarvan (drie Vlaamse en vier Nederlandse) ontvangen een subsidiebijdrage. De meeste projecten vallen in het domein van hightech-systemen & materialen, maar meerdere voorstellen vinden aansluiting bij andere sectoren: agrofood, life sciences & health en logistiek & maintenance.

Resultaten tweede call binnenkort bekend

Intussen is de tweede call binnen CrossRoads gesloten en is de derde call (die loopt tot 31 maart 2017) geopend. De tweede openstelling leverde negentien aanvragen op: vier haalbaarheidsstudies en vijftien innovatieprojecten. Op 17 maart 2017 beslist de jury welke van die projecten steun zullen krijgen.

Geïnteresseerd?

Je staat er als bedrijf niet alleen voor. In elke provincie staan projectadviseurs klaar om je te begeleiden bij je subsidieaanvraag en je te helpen met uw zoektocht naar een partnerbedrijf aan de andere kant van de grens. Nog tot 31 maart 2017 kan je een aanvraag indienen. Meer info: www.crossroads2.eu

Categorie:

Alle berichten