Bouwen aan een veerkrachtige scheldedelta

We dagen jou uit om mee te bouwen! Zoals alle delta’s is de Scheldedelta rijk aan natuur; een knooppunt van trekroutes van vissen en vogels. Daarnaast is de Scheldedelta een productief en veilig gebied voor mensen. De Oosterschelde is rijk aan schelpdieren, de kust wordt goed bezocht door toeristen en het Westerschelde-estuarium is druk bevaren. De gevolgen van zeespiegelstijging, bodemdaling, achteruitgang van natuur en bevaarbaarheid voor steeds grotere schepen beïnvloeden dit gebied op dit moment en in de toekomst. Hoe kunnen we omgaan met deze effecten?

bron: Smartsediment

Op naar een veerkrachtig deltagebied

De samenleving is gebaat bij een veerkrachtig deltagebied waarin deze effecten opgevangen worden en waar een goede balans is tussen waterveiligheid, bereikbaarheid en natuur. Dit zijn grote uitdagingen voor eco-engineering, civiele techniek en water management. Deze praktijk is tevens een goede leerschool voor studenten. Rijkswaterstaat en Delta Academy, onderdeel van HZ University of Applied Sciences, organiseren de werkconferentie Bouwen aan een veerkrachtige Scheldedelta.

Werkconferentie

Tijdens deze werkconferentie delen de organisatoren en partners hun ervaringen met bouwen met natuur in de Scheldedelta. Ze presenteren resultaten uit recent praktijkgericht onderzoek naar slim sedimentbeheer, ruimtelijke adaptatie en het herstellen van de natuurlijke dynamiek en biodiversiteit. Ook komen de pilots van de Vlaamse en Nederlandse partners binnen het project Smartsediment aan bod. Innovatief sedimentbeheer draagt hier direct bij aan natuurherstel. En nieuwe ideeën voor de Scheldedelta worden besproken aan de hand van ervaringen met bouwen met de natuur in de Waddenzee, Eems Dollard (D/NL), Galveston Bay (US) of andere estuaria, kustzones en getijdebekkens.

Nieuwe oplossingen in beeld

Ook dagen we je uit mee te bouwen aan een veerkrachtige delta door bij te dragen aan nieuwe ’living labs’ voor open innovatie en praktijkgericht onderzoek naar:

  • het herstellen van natuurlijke gradiënten op de grens van land en zee;
  •  de stabiliteit van dijken, duinen en vooroevers;
  •  het duurzame vaarwegonderhoud en uitbreiding van havens
Interesse ?

Meld je aan via dit formulier.

Alle informatie lees je hier

Alle berichten