Besluit over oproep 3

Op 5 april 2017 besliste het Comité van Toezicht om 23 projectaanmeldingen groen licht te geven die ingediend werden in de derde projectoproep.

Het gaat over volgende aanmeldingen binnen de aangegeven specifieke doelstellingen van het Samenwerkingsprogramma :

1A - Flexlines
1A - Fokus
1B - Biomat on microfluidic chip
1B - GROW!
1B - Herinneringen
1B - InVentiVE
1B - PASSAnT
1B - Smart*Light
1B - ZULU
2A - Energiemakelaar
2A - TERTS
2B - Deeldezon
2B - RHEDCOOP
2C - GLITCH
3B - Beton naar hoogwaardig beton
3B - Puur natuur: 100% biobased
3C - GIST
3C - Intelligenter fruit telen
4A - Educavia
4A - HELIS Academy
4A - Skills Navigator
4A - Train4SmartServices
4A - Werkinzicht

Hier leest u de doelstellingen van elk project.

De organisaties die deze aanmeldingen indienden, krijgen nu de kans hun aanmelding uit te werken tot een definitieve aanvraag. Helaas heeft het Comité van Toezicht ook een heel aantal indieners moeten teleurstellen. Er waren in totaal 45 aanmeldingen ingediend. Het totaal van de (indicatief aangegeven) gevraagde Interreg-bijdragen van deze aanmeldingen was ruim 65 miljoen euro. Het Comité van Toezicht wenste ruimte te behouden voor volgende oproepen en heeft dan ook een strenge selectie moeten maken uit de vele, vaak zeer goede projectaanmeldingen.

Het Comité van Toezicht wil bij deze alle honderden Vlaamse en Nederlandse organisaties die betrokken zijn geweest bij de aanmeldingen bedanken voor het formuleren van hun inspirerende projectideeën.

Het is mogelijk om een bezwaar in te dienen over deze selectie. 
Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. 
Dit bezwaar dient ten laatste op 17 mei 2017 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen bezwaarschrift binnenkomt, kunnen verdere beslissingen in de projectcyclus worden genomen ten aanzien van projectaanvragen die de uitwerking zijn van gepreselecteerde aanmeldingen. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het bezwaar.

Categorie:

Alle berichten