Zes nieuwe projecten van start in Interreg Vlaanderen-Nederland

Op 29 juli keurde Interreg Vlaanderen-Nederland maar liefst zes nieuwe projecten goed. 

Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal ruim 29.3 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt 14.4 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ondertussen staat de teller op 25 goedkeuringen waarmee 62.4 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio.

De volgende zes projecten zijn goedgekeurd door het Comité van Toezicht:

2C - EnergyEfficiency (EnEf)
2C - CO2 voor energie opslag (EnOp)
3A - IMPAKT!
3A - Smartsediment
3C - Leve(n) de Bodem
3C - F2AGRI

Hier vindt u de korte samenvattende teksten per project.
Het volledige persbericht leest u hier

Ook in de komende jaren volgen nog oproepen. Tegen 2020 wil Europa zo met de Vlaamse en Nederlandse partneroverheden tal van concrete streefdoelen bereiken. Bijvoorbeeld wil men tenminste 3.000 kleine of middelgrote ondernemingen ondersteunen in hun product- of procesinnovaties, 4.000 organisaties laten kennismaken met nieuwe duurzame technieken, en meer dan 450 mensen trainen, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

Het is mogelijk om een bezwaar in te dienen over deze selectie. 
Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. 
Dit bezwaar dient ten laatste op 9 september 2016 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen bezwaarschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het bezwaar.

Categorie:

Alle berichten