Waterstof in de provincie Zeeland

Waterstof wordt als belangrijke energiedrager gezien voor toepassing in “0-emissie” mobiliteit en bij grootschalige opslag van hernieuwbare elektriciteit uit bijvoorbeeld wind en zonne-energie.

bron: WaterstofNet

Op 10 november nodigen WaterstofNet en Impuls Zeeland je uit op Dok41 in Vlissingen voor een bijeenkomt rond de mogelijkheden voor waterstof in de provincie Zeeland.  

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van het Interreg project 'Waterstofregio 2.0', dat mede mogelijk wordt gemaakt met Europese middelen (Interreg Vlaanderen-Nederland).

Download hier het volledige programma.

Categorie:

Alle berichten