Wat heeft circulair watergebruik te bieden voor jouw bedrijf?

Zoetwater is schaars door intens industrieel gebruik. Industriële watergebruikers schakelen daarom over naar alternatieve waterbronnen voor hun processen. De zuivering van deze waterbronnen is niet evident en kan gevolgen hebben voor de installaties van je bedrijf waaronder corrosie of ongewenste microbiële groei. De gevolgen komen vaak pas tot uiting wanneer je al geïnvesteerd hebt in de waterzuiveringsinstallatie.  

Bron: IMPROVED

IMPROVED gaat een wereldwijde unieke installatie ontwerpen die het probleem on-site aanpakt. Wanneer je afvalwater wil hergebruiken, komt de mobiele installatie van IMPROVED de juiste waterkwaliteit testen die nodig is voor jouw proces. Ook worden online de mogelijke risico’s gemeten als het water in de boiler van het bedrijf komt. De eerste demo-installatie wordt in het voorjaar van 2017 getest on-site bij Yara.

Op 8 november vond de eerste workshop rond het IMPROVED-project plaats. Een 50-tal deelnemers werden ingewijd in de wereld van de aanmaak en het gebruik van ultrapuur water, onder andere voor stoomkraken. Hierbij werd vooral de huidige stand van zaken met betrekking tot kennis voorgesteld, waarbij duidelijk de kracht van IMPROVED naar voor kwam: het multidisciplinair karakter van het project. De IMPROVED-opstelling maakt het mogelijk om zuivering van bronwater voor ultrapuur water te gaan linken aan finale ultrapuur waterkwaliteit, maar laat ook toe om experimenteel de invloed van de waterkwaliteit te meten. Meer in detail: met de IMPROVED-opstelling kunnen variaties in waterkwaliteit online en mobiel gelinkt worden aan ongewenste fenomen zoals microbiële groei, vervuiling en corrosie. Zo kunnen kennis rond aanmaak en kennis rond gebruik van ultrapuur water echt aan mekaar gekoppeld worden. De workshop toonde aan dat deze koppeling nu nog veel te weinig gemaakt wordt, zelfs binnen één en hetzelfde bedrijf, met als gevolg dat zaken zoals corrosie nog te weinig systemisch aangepakt wordt. De mobiele opstelling die IMPROVED hiervoor zal gebruiken, werd ook toegelicht. Ook kwam InOpSys aan het woord, een mobiel concept voor afvalwaterzuivering van zwaar organisch beladen watertypes, dat duidelijke synergie vertoont met de ultrapuur waterzuivering van IMPROVED.

Zes inspirerende sprekers deelden hun kennis over nieuwe zuiveringstechnologieën op 8 november. 

  • Arne Verliefde (UGent): wat heeft de mobiele infrastructuur te bieden?
  • David Moed (UGent) en Evelyn De Meyer (Evides): organisch materiaal in ultrapuur water
  • Tim De Seranno (UGent): nieuwe online metingen voor corrosie 
  • Steven de Laet (InOpSys): hergebruik van moeilijke afvalwaterstromen
  • Bart De Gusseme (UGent en Farys): online meten en bewaken van microbiële waterkwaliteit
  • Kevin van Geem (UGent): stoom afblazen bij stoomkraken 

Meer informatie vind je hier
Het volledige verslag over de workshop lees je hier

Alle berichten