Vlaams startmoment 2B Connect

Vandaag vond het Vlaamse startmoment van het Europese project 2B Connect plaats bij het bedrijf Campine in Beerse. Het project streeft naar meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in de grensstreek Vlaanderen-Nederland.

2B Connect startte begin 2016 en loopt drie jaar. Bedoeling is om de komende jaren 135 ha terreinen groen in te richten of te beheren. In Beerse gaan Campine, Metallo-Chimique en Wienerberger onder de noemer B³ samen voor meer biodiversiteit op hun bedrijfsterreinen.

De bedrijven Campine nv, Metallo-Chimique nv en Wienerberger nv zijn grote bovenlokale bedrijven in de kanaalzone Beerse-West. Met 2B Connect investeren deze drie kanaalbedrijven, de Strategische Projectenorganisatie Kempen (SPK), het gemeentebestuur van Beerse en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) samen in een groene verbinding tussen de Natura 2000-deelgebieden in de Kanaalzone-West in Beerse. 

Dit geeft een win-win situatie waarbij de inspanningen rond verbinden, vergroening en biodiversiteit maximaal tot hun recht komen en de continuïteit en expansie van de bedrijven wordt veilig gesteld. De kanaalzone en voorziene weg doorsnijden deelgebieden van het Europees natuurnetwerk ‘Natura 2000’. De bedrijventerreinen én de omleidingsweg kunnen, mits een goed ingerichte groene infrastructuur, een belangrijke verbinding vormen tussen de Natura 2000-deelgebieden. Om als Europees natuurnetwerk te kunnen functioneren, zijn natuurverbindingen cruciaal. 

Burgemeester van Beerse Marc Smans : 

“De casusnaam B³ (B tot de derde) staat voor Beerse-Bedrijven-Biodivers. Achterliggende idee is dat Beerse samen met Bedrijven die Biodivers ingericht zijn, een groene verbinding maakt. Als gemeente zetten wij onze schouders mee onder dit project”.

Gedeputeerde Rik Röttger van de provincie Antwerpen vult aan: 

“In de provincie Antwerpen zijn er ruwweg 17.000 ha bedrijventerreinen, een enorm potentieel om te werken aan biodiversiteit. Met 2B Connect zijn we niet aan ons proefstuk toe: we ontwikkelden al, in samenwerking met de Strategische Projectenorganisatie Kempen, LV consult en KBC, de biodiversiteitsscan BIODIVA die bedrijven op weg zet om een beleid uit te stippelen en acties te ondernemen rond biodiversiteit.”

Persberichten: 
Agripress
Gazet Van Antwerpen


Categorie:

Alle berichten