Vier nieuwe projecten van start in Interreg Vlaanderen-Nederland

Op 14 maart keurde Interreg Vlaanderen-Nederland vier nieuwe projecten goed. Met deze goedkeuringen wordt, inclusief cofinanciering, in totaal 31.6 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt een bedrag van 14.2 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Europese Commissie stelt via Interreg Vlaanderen-Nederland de komende zeven jaar ruim 152 miljoen euro ter beschikking voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio bevordert.

Voor maar liefst 25 miljoen euro – cofinanciering inclusief – wordt grensoverschrijdende innovatie gestimuleerd. Dit via een tweede editie van ‘Crossroads’ (19 miljoen) en het project ‘BIO-HArT’ (6 miljoen). Het budget voor arbeidsmobiliteit wordt voor een eerste keer benut, met de goedkeuring van ‘REVIVAK’, dat zich richt op ambachten. Binnen het thema energie is groen licht gegeven aan ‘See2Do!’, een demonstratieproject voor energie-efficiëntie.

Hier vindt u de korte samenvattende teksten per project.

Ook in de komende jaren volgen nog oproepen. Tegen 2020 wil Europa zo met de Vlaamse en Nederlandse partneroverheden tal van concrete streefdoelen bereiken. Bijvoorbeeld wil men tenminste 3.000 kleine of middelgrote ondernemingen ondersteunen in hun product- of procesinnovaties, 4.000 organisaties laten kennismaken met nieuwe duurzame technieken, en meer dan 450 mensen trainen, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

De volgende vier projecten zijn goedgekeurd door het Comité:

1B - CrossRoads 2
1B - BIO HArT
4A - REVIVAK
2B - See2Do!

Het is mogelijk om een bezwaar in te dienen over deze selectie.
Hiertoe richt u een getekend schrijven aan het Comité van Toezicht.
Dit bezwaar moet ten laatste op 25 april 2016 toekomen op volgend adres:

Comité van Toezicht
Interreg Vlaanderen-Nederland
Lange Lozanastraat 223
B-2018 Antwerpen
België

Het is tevens mogelijk uw bezwaar te formuleren via e-mail. Wij verzoeken u dit, eveneens ten laatste op 25 april 2016, te richten aan de volgende adressen:
- info@grensregio.eu
- bram.dekort@grensregio.eu
o.v.v. ‘bezwaar aangaande selectie oproep 1 Interreg Vlaanderen-Nederland’

Indien binnen deze termijn geen bezwaarschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het bezwaar.

Categorie:

Alle berichten