Tweede call CrossRoads2 geopend

Het project CrossRoads2 loopt voor een periode van drie jaar. Inmiddels is de eerste call gesloten en is de tweede call opengesteld. De eerst volgende sluitingsdatum is 13 januari 2017. 

bron: CrossRoads2

Resultaten eerste openstelling (30 juli 2016 – 30 september 2016)

Tijdens de eerste openstelling van CrossRoads2 zijn 18 aanvragen ingediend, waarvan 7 aanvragen voor haalbaarheidsstudies en 11 voor innovatieprojecten. Het merendeel van de projecten valt binnen de topsector HTSM, waarbij in verschillende gevallen crossovers met andere topsectoren zoals Agrofood, Life Sciences & Health, Logistiek en Maintenance worden beoogd. Voor haalbaarheidsstudies is een bedrag van € 70.000 aangevraagd, waardoor het subsidieplafond van € 200.000 voor haalbaarheidsstudies niet werd bereikt. De 11 innovatieprojecten vroegen in totaal € 1.197.233 aan, waardoor ook hier het subsidieplafond ( € 1.612.500) niet is bereikt.

Tweede openstelling (1 oktober 2016 – 13 januari 2017)

Na de sluiting van het eerste tijdvak op 30 september, is CrossRoads2 op 1 oktober jl. weer opengegaan voor een tweede openstelling die duurt tot en met 13 januari 2017. Projectaanvragen kunnen via het E-loket worden ingediend. Dit loket sluit op 13 januari 2017 om 17:00 uur.

De subsidieplafonds zijn hetzelfde als bij de eerste openstelling, namelijk € 200.000 voor haalbaarheidsstudies en € 1.612.500 voor innovatieprojecten. We verwachten dat het aantal aanvragen hoger zal zijn dan tijdens de eerste openstelling omdat het CrossRoads2 project inmiddels meer bekendheid heeft weten te verwerven.

Nadere informatie over het project en de wijze waarop je een project kunt indienen, lees je op www.crossroad2.eu

Categorie:

Alle berichten