Twee nieuwe projecten van start in Interreg Vlaanderen-Nederland

Interreg Vlaanderen-Nederland zet licht op groen voor twee projecten. 

‘SYN-ERGIE’ richt haar pijlen op het verbeteren van goederentransport op de drukke as West-Vlaanderen-Antwerpen-Limburg (NL). ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’ zorgt voor een naadloze verbinding tussen onderwijs en het bedrijfsleven in de biobased economy, een topcluster voor innovatie in de grensregio. Met deze goedkeuring investeert Interreg, inclusief cofinanciering, ruim 4.2 miljoen euro in de grensregio. Hiervan komt 2.1 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

Interreg keurde reeds 32 projecten goed waarmee in totaal 82.9 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio. Momenteel staat een oproep voor nieuwe projecten opengesteld tot en met 13 januari 2017.

De volgende projecten werd goedgekeurd door het Comité van Toezicht:

3C - SYN-ERGIE
4A - Grenzeloos Biobased Onderwijs

Hier vindt u de korte samenvattende tekst.
Het volledige persbericht leest u hier

Het is mogelijk om een bezwaar in te dienen over deze selectie. 
Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. 
Dit bezwaar dient ten laatste op 18 januari 2017 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen bezwaarschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het bezwaar.

Alle berichten