Twee nieuwe projecten van start in Interreg Vlaanderen-Nederland

Op 1 juni keurde Interreg Vlaanderen-Nederland ‘Smart Tooling' en ‘Eco2Eco' goed. Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal 8.5 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt ruim 4 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Ondertussen staat de teller op 19 goedkeuringen met een investeringswaarde van 48 miljoen euro uit het EFRO fonds. In het najaar plant het programma een derde oproep. 

De volgende twee projecten zijn goedgekeurd door het Comité van Toezicht:

1B - Smart Tooling
3B - Eco2Eco

Hier vindt u de korte samenvattende teksten per project.
Het volledige persbericht leest u hier

Ook in de komende jaren volgen nog oproepen. Tegen 2020 wil Europa zo met de Vlaamse en Nederlandse partneroverheden tal van concrete streefdoelen bereiken. Bijvoorbeeld wil men tenminste 3.000 kleine of middelgrote ondernemingen ondersteunen in hun product- of procesinnovaties, 4.000 organisaties laten kennismaken met nieuwe duurzame technieken, en meer dan 450 mensen trainen, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

Het is mogelijk om een bezwaar in te dienen over deze selectie. 
Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. 
Dit bezwaar dient ten laatste op 13 juli 2016 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen bezwaarschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het bezwaar.

Categorie:

Alle berichten