Nederlands startmoment 2B Connect

In de grensstreek België-Nederland zet het Interregproject '2B Connect' zich in voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Meer dan 70 bedrijven in deze regio zullen hun terreinen groener inrichten zodat de lokale natuur alle kansen krijgt. 

Op donderdag 9 juni 2016 laten verschillende sprekers hun licht schijnen over dit thema: welke argumenten hebben bedrijven om te investeren in natuur, welke rol kunnen bedrijventerreinen spelen voor die natuur en wat kan biodiversiteit op en rond bedrijventerreinen betekenen voor bedrijven zelf?

Programma

09u30: Onthaal met koffie 
10u00: Welkom
10u10: Voorstelling van het project 2B Connect - Sandra Vandewiele (provincie Antwerpen) en Elke Van den Broeke (Vlaamse Overheid, departement LNE)
10u25: De ecologie van bedrijventerreinen - Rollin Verlinde (Inverde)
10u55: Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein Grote Polder (gemeente Zoeterwoude)
11u25: Koffiepauze
11u40: Brainport en biodiversiteit: internationaal perspectief op natuur in de hightech werkomgeving - Dr.ir. Robbert Snep (Wageningen Universiteit & Research) 
12u10: Panelgesprek met de verschillende sprekers
12u40: Broodjeslunch
13u30: Keuze uit verschillende workshops en excursies
16u00: Slotwoord
16u10: Receptie (tot 17u10)

Inschrijven
Deelname aan dit startevenement is gratis. Om organisatorische redenen vragen we evenwel om vooraf in te schrijven en je keuze voor het namiddagprogramma aan te duiden. Dat kan tot donderdag 2 juni 2016 via deze link

Alle berichten