Nederland en België scoren goed op innovatie

De Commissie maakte op 14 juli de resultaten uit 2016 via het European Innovation Scoreboard, het Regional Innovation Scoreboard en de Innobarometer bekend. Nederland mag zich dit jaar innovatieleider noemen, België staat als leider voorop wat 'netwerken en samenwerking' betreft. 

De Europese Commissie kijkt bij het opstellen van de lijst naar de voor innovatie benodigde randvoorwaarden in zowel het bedrijfsleven als de publieke sector. Er wordt in totaal op 25 indicatoren getoetst. Nederland is voor het eerst innovatieleider in plaats van innovatievolger, onder andere omdat er volgens het rapport vooruitgang is geboekt bij de hoeveelheid private investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Ook wordt in toenemende mate onderzoek daadwerkelijk door het bedrijfsleven omgezet in producten en diensten en is het aantal hoger opgeleiden in Nederland gegroeid.

België is koploper bij het specifieke innovatiegebied 'netwerken en samenwerking'. KMO's beschikken er over veelzijdige innovatiemogelijkheden omdat ze kennis delen met andere bedrijven of kenniscentra. Daarnaast wordt intensief samengewerkt aan publicaties en/of activiteiten. 


Het European Innovation Scoreboard geeft een vergelijkende beoordeling van onderzoek en innovatie en de relatieve sterktes en zwaktes van de nationale onderzoeks- en innovatiesystemen. Het heeft betrekking op de lidstaten van de EU alsmede IJsland, Israël, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Noorwegen, Servië, Zwitserland, Turkije en Oekraïne. 

De Regional Innovation Scoreboard is een regionale uitbreiding van het European Innovation Scoreboard, met een de beoordeling van de innovatieprestaties van de Europese regio's.

De Innobarometer onthult recente trends en attitudes in verband met innovatie-activiteiten van ondernemingen in de EU-landen, evenals in Zwitserland en de Verenigde Staten.

Voor meer informatie, klik hier.Categorie:

Alle berichten