De eerste twee jaar van Interreg V onder de loep

Het Gemeenschappelijk Secretariaat bracht haar jaarverslag 2014-2015 uit. Hierbij een korte samenvatting. 

Het programma Interreg V Vlaanderen-Nederland heeft in 2014 en 2015 een goede voorbereiding en vlotte start gekend. Op 16 juli 2014 werd het nieuwe, sterk gefocuste Samenwerkingsprogramma ingediend bij de Europese Commissie en dit werd op 17 december 2014 formeel goedgekeurd. Tijdens een grootschalig startevenement te Breda op 24 november 2014 werd het publiek voor het eerst breed geïnformeerd over de mogelijkheden van het nieuwe Interreg V-programma.

Voor (potentiële) subsidieaanvragers werden de kadergevende en toelichtende documenten steeds beschikbaar gesteld via de website. Via het nieuw ontwikkelde projectmanagementsysteem (e-loket) was het mogelijk om in een volledig digitale omgeving te werken aan een projectvoorstel. Daarbij kon men voor begeleiding altijd terecht bij de projectadviseurs. Per half 2015 was er vanuit alle acht provincies en de twee lidstaten een projectadviseur werkzaam voor het Interreg-programma. Verder is het Gemeenschappelijk Secretariaat in 2014 en 2015 versterkt op het gebied van beleidsmatige ondersteuning en financiële expertise.

Er werden door het Comité van Toezicht Interreg Vlaanderen-Nederland twee oproepen voor projecten gelanceerd. In totaal zijn verspreid over deze oproepen 154 aanmeldingen ingediend. Het Comité van Toezicht heeft aan 40 projecten groen licht gegeven om de aanmelding uit te werken tot een volwaardige subsidieaanvraag. Op 16 december 2015 werden de eerste acht aanvragen goedgekeurd, zodat deze konden starten. Het programma heeft in 2014 en 2015 een breed scala aan initiatiefnemers kunnen bereiken en is optimistisch over het behalen van de doelstellingen. 

Categorie:

Alle berichten