Interview Prof. Jan Kluytmans

De Wereldgezondheidsorganisatie riep in 2014 antibioticaresistentie uit tot één van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. ‘i-4-1-Health’ wil resistentie bij gezonde burgers, patiënten en de varkens- en pluimveesector inzichtelijk maken.

We stelden enkele vragen aan Prof. Jan Kluymans die het project leidt vanuit Amphia ziekenhuis: 

Antibioticaresistentie wordt meer dan ooit onder de aandacht gebracht in het journaal, de krant etc. Hoe zal er vanuit i-4-1-Health ingespeeld worden op dit actuele thema?

"In dit project benaderen we antibioticaresistentie vanuit een integrale aanpak die aangeduid wordt met de term: One Health. Hiermee wordt aangegeven dat gezondheid van mens en dier niet los van elkaar gezien kunnen worden, zeker niet als het om infectieziekten gaat. In i-4-1-Health willen we domein-overstijgend samenwerken. Dit betreft niet alleen een nauwe samenwerking tussen België en Nederland, maar ook tussen ziekenhuizen, openbare gezondheidszorg en diergeneeskunde. Vanaf januari 2017 gaan ziekenhuizen, publieke gezondheidsdiensten, diergezondheidsdiensten, kennisinstellingen en bedrijven uit Vlaanderen en Nederland samenwerken. 26 partners zullen in i-4-1-Health samen onderzoek doen en innovaties ontwikkelen om infecties te voorkomen en het antibioticagebruik te verbeteren. De kern van het project is de ontwikkeling en implementatie van een meetinstrument om op een gestandaardiseerde manier te bepalen hoe vaak infecties voorkomen, hoeveel antibiotica gebruikt worden en hoeveel resistente bacteriën er aanwezig zijn. Daarnaast brengen we via sequentie-analyses, een innovatieve methode om DNA te onderzoeken, verspreidingsroutes in het grensgebied in kaart. Deze kennis is onontbeerlijk om de bestrijding van antibioticaresistentie te kunnen optimaliseren." 

Interreg Nederland-Duitsland keurde onlangs het gelijkaardige project EURHEALTH-1HEALTH goed. Hoe verhoudt i-4-1 Health zich tot dit project?

"In het Duits-Nederlandse grensgebied hebben onder leiding van Universitair Medisch Centrum Groningen al enkele succesvolle Interreg projecten plaatsgevonden die zich richten op het vergroten van de patiëntveiligheid en een betere bescherming tegen infecties. In 2005 startte Euregio MRSA-net al en in 2009 EurSafety Health-net. Dit jaar zijn EurHealth-1Health en Health-i-care van start gegaan. Deze projecten richten op hetzelfde onderwerp en overschrijden ook de landsgrenzen. De gebruikte methoden zijn echter anders. Inzichten, methoden en innovaties uit het Vlaams-Nederlandse i-4-1-Health project kunnen gedeeld worden met de Duits-Nederlandse projecten en vice versa. Samen slaan we de handen ineen om antibioticaresistentie bij mens en dier te voorkomen en infectierisico’s te verlagen."

Wat wil het project na twee jaar kunnen realiseren - wat zal er bijvoorbeeld in ziekenhuizen op gebied van risicobeperking concreet toegepast kunnen worden?

"In de ziekenhuizen ontwikkelen we een Infectie Risico Scan (IRIS). Dit is een meetmethode die op een eenvoudige manier zichtbaar maakt hoe het in een ziekenhuis gesteld is met bijvoorbeeld de schoonmaak, de aanwezigheid van resistente bacteriën en het optreden van infecties bij patiënten. Deze informatie is nuttig voor de medewerkers in het ziekenhuis om de zorg nog veiliger te maken en daar hebben de patiënten direct voordeel van."

Categorie:

Alle berichten