Innovatie op alle fronten

Ruime subsidiemogelijkheden voor Vlaamse en Nederlandse ondernemingen met innovatieplannen.

Met het event Innovatie op alle fronten wil Interreg Vlaanderen-Nederland in samenwerking met de projecten CrossRoads 2, CrossCare en Link2innovate ondernemers informeren over de ruime subsidiemogelijkheden voor Vlaams-Nederlandse innovatieprojecten. De focus ligt op kleine en middelgrote ondernemingen.OPGELET! De inschrijvingen zijn afgesloten ! 


Als ondernemer kan je via drie unieke Interreg-projecten, CrossRoads 2, CrossCare en Link2innovate, de komende jaren een beroep doen op subsidie en ondersteuning voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Diverse speerpuntsectoren komen hierbij aan bod. 

  • CrossRoads 2 richt zich op grensoverschrijdende samenwerking tussen ondernemingen en ondersteunt zowel haalbaarheidsstudies als concrete innovatieprojecten op domeinen als Agrofood, Chemie en materialen, High tech Systemen, Life Sciences & health, Cleantech, Biobased, Logistiek en Maintenance.
  • Het project CrossCare heeft als doel om innovatie in de zorg te stimuleren, bij te sturen en te versnellen door het aanbieden van een zorgproeftuinsetting in zowel Vlaanderen als Nederland en een fonds waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund.
  • In Link2innovate ten slotte, worden technostarters gelinkt aan geïnteresseerde bedrijven of organisaties aan de andere kant van de grens en kunnen zij daarvoor beroep doen op business coaching om deze samenwerking te realiseren en op steun voor experimentele ontwikkeling om hun product of dienst sneller en efficiënter in de markt te zetten.

Ondernemingen die succesvol deelnemen, kunnen afhankelijk van het type project rekenen op subsidies van 10.000 tot 200.000 euro. Meer omvangrijke innovatieprojecten kunnen bovendien ook steeds als aparte, reguliere aanmelding ingediend worden binnen de oproepen van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma.

Programma (voorlopig)

15u30 onthaal
15u45 rondleiding 01 Bio Base Europe Pilot Plant (VOLZET)
16u20 verwelkoming      
gedeputeerde Peter Hertog, provincie Oost-Vlaanderen
Professor Wim Soetaert, CEO Bio Base Europe Pilot Plant

16u40 introductie            
korte voorstelling Interreg-programma 
korte voorstelling projecten CrossRoads 2, CrossCare en Link2innovate
ervaring van een ondernemer

17u30 matching van bedrijven onderling en/of met onderzoeks- en kennisinstellingen
vanaf 18u00 
netwerkborrel + rondleiding 02 Bio Base Europe Plant (via inschrijving)

Interesse? 

Heb je interesse in een grensoverschrijdende samenwerking voor jouw innovatief project binnen CrossRoads, CrossCare of Link2innovate? Maak kennis met de Interreg-medewerkers, de medewerkers van de drie projecten en met mogelijke projectpartners (bedrijven en onderzoeks- en kennisinstellingen) langs beide zijden van de grens. 

OPGELET! De inschrijvingen zijn afgesloten. 

Download hier alle info.  


Alle berichten