Fruittelers in de ban van kerkuilen

Dankzij de financiële steun van Interreg Vlaanderen-Nederland en de provincie Limburg, zocht en vond het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren fruittelers die zich de komende 3 jaar willen engageren om meer natuur in de plantages te brengen. Het grensoverschrijdend project ‘Meer natuur voor pittig fruit’, is intussen een groot succes en verenigt zeven partners om o.a. wilde bijen een duwtje in de rug te geven.

In Haspengouw worden zowel maatregelen genomen voor wilde bijen om zo de bestuiving in de fruitplantages te bevorderen alsook maatregelen ten behoeve van nuttige diersoorten. In de fruitregio’s in het Hageland en in Nederland (Zeeland) lopen gelijkaardige initiatieven. 

Naast wilde bijen zijn er tal van andere diersoorten die in en rond fruitplantages voorkomen en nuttig zijn als bestrijders van allerhande plaagsoorten. Fruitbedrijven kunnen een thuis worden voor vleermuizen, marterachtigen (wezel, hermelijn) en kleine roofvogels (steenuil, torenvalk, kerkuil). Het regionaal landschap organiseerde een maand geleden een infoavond om het nut van deze beestjes aan de telers kenbaar te maken. Intussen zijn er 23 torenvalkkasten opgehangen en zijn er 6 steenuilkasten in de maak. Deze roofvogels verorberen hoofdzakelijk muizen  (en ratten) en zijn dus zeer welkome gasten in elke plantage!
Nieuw is het uittesten van kerkuilkasten in laagstamplantages in de bestrijding van woelratten/muizen. Nooit eerder werden kerkuilkasten opgehangen in hoge bomen nabij plantages. In het verleden werden ze altijd opgehangen aan oude gebouwen of loodsen. Het regionaal landschap liet bij het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek nestkasten maken voor deze bijzondere roofvogels. En dankzij zijn jarenlange expertise kon Dirk Ottenburghs van de Vogelwerkgroep ons perfect adviseren. Hij heeft een goed zicht op de populaties en kent de beste locaties. Hij zal de kasten nauwgezet monitoren de komende jaren.

Vrijdag 12 augustus wordt de eerste kerkuilkast opgehangen in een boomgaard van Sven Roosen, een geëngageerde fruitteler uit Kortessem. Gedeputeerde Ludwig Vandenhove en Dirk Ottenburghs zullen een handje helpen bij het ophangen van de eerst kast.

Graag nodigen we u  uit om deze ‘eerste steenlegging’ bij te wonen, samen met enkele deelnemende fruittelers, de Vogelwerkgroep en het Natuurhulpcentrum.

Meer informatie: 
Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren       
Mieke Vanlangenaeker
mieke.vanlangenaeker@rlh.be
0499 26 37 62

Het volledige persbericht vindt u hier

Alle berichten