Drie nieuwe projecten van start in Interreg Vlaanderen-Nederland

Op 26 april keurde Interreg Vlaanderen-Nederland ‘Waterstofregio 2.0’, ‘Grenspark Groot-Saeftinghe’ en ‘Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland’ goed. Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal ruim 19.4 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt 8.6 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

De volgende drie projecten zijn goedgekeurd door het Comité van Toezicht:

2A - Waterstofregio 2.0
3A - Grenspark Groot-Saeftinghe
4A - Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland

Hier vindt u de korte samenvattende teksten per project.
Het volledige persbericht leest u hier

In ‘Waterstofregio 2.0’ gaan toonaangevende bedrijven en onderzoeksinstellingen aan de slag met duurzame energie. Het gaat om een investering van maar liefst 14 miljoen euro, waarvan 6 miljoen euro uit het EFRO fonds komt. Binnen het thema milieu wordt ‘Grenspark Groot-Saeftinghe’ voor 1.4 miljoen euro gesubsidieerd. ‘Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland’ krijgt ondersteuning van het fonds voor een bedrag van 1.26 miljoen euro en richt zich op arbeidsmobiliteit.

Ook in de komende jaren volgen nog oproepen. Tegen 2020 wil Europa zo met de Vlaamse en Nederlandse partneroverheden tal van concrete streefdoelen bereiken. Bijvoorbeeld wil men tenminste 3.000 kleine of middelgrote ondernemingen ondersteunen in hun product- of procesinnovaties, 4.000 organisaties laten kennismaken met nieuwe duurzame technieken, en meer dan 450 mensen trainen, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.

Het is mogelijk om een bezwaar in te dienen over deze selectie. 
Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. 
Dit bezwaar dient ten laatste op 7 juni 2016 verzonden te worden. 

Indien binnen deze termijn geen bezwaarschrift binnenkomt, kan voor de goedgekeurde projectaanvragen een besluit worden afgeleverd aan de projectverantwoordelijken. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het bezwaar.Categorie:

Alle berichten