CrossRoads 1 en 2: een terug- en vooruitblik

CrossRoads – een project uit Interreg IV -  werd geselecteerd voor de finale van de RegioStars Awards. Op 11 oktober vindt in Brussel tijdens de European Week of Regions and Cities de prijsuitreiking plaats. De winnaars in elke categorie krijgen een trofee en certificaat, uitgereikt door Europees Commissaris voor Regionaal Beleid Corina Creţu. We werpen hierbij een terug- en vooruitblik op CrossRoads 1 en 2. 

Karin Jansen - projectverantwoordlijke van CrossRoads 2 - licht de succesformule van CrossRoads toe: 

Waarom?
De regionale speerpuntsectoren in Zuid-Nederland en Vlaanderen laten een grote overlap zien, wat betekent dat er veel kansen liggen om gebruik te maken van kennis en expertise van bedrijven aan de andere kant van de grens. De beschikbare ontwikkelcapaciteit in de grensregio kan daarmee veel efficiënter worden benut. Vaak is voor met name kleinere bedrijven het netwerk aan de andere kant van de grens onbekend, waardoor samenwerking niet automatisch tot stand komt.

Hoe?

Door het bieden van een netwerk van partners aan beide zijden van de grens die bedrijven kunnen begeleiden in het ontwikkelen van projecten, het vinden van partners en het opstellen van de business case, wordt de drempel voor MKB/KMO bedrijven om grensoverschrijdend te innoveren en hun netwerk over de grenzen uit te breiden verlaagd. Dit stimuleert innovatie in de grensregio en biedt bedrijven ook direct een stap richting de internationale markt.

Wat?

Met CrossRoads 2 hopen we evenals in CrossRoads 1 een aanjager te zijn van innovatieve projectideeën en samenwerking binnen het MKB/KMO in de grensregio. Een deel van deze projecten kunnen we ook financieel ondersteunen, waardoor we 50 haalbaarheidsstudies en 50 innovatieprojecten met een duidelijke grensoverschrijdende meerwaarde kunnen realiseren.

Categorie:

Alle berichten